Rusza program rozwoju rodzinnych domów pomocy

Od przyszłego roku gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy i o dopłaty do pobytu podopiecznych w ramach już istniejących placówek – poinformował w środę wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Wiceszef MRiPS na konferencji prasowej mówił o wsparciu osób starszych i niesamodzielnych.

Podkreślił, że w czasie epidemii seniorzy, jako osoby bardziej narażone na konsekwencje COVOID-19, wymagały szczególnej pomocy. Przypomniał, że wówczas zaczął działać Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, który polega na dostarczaniu niezbędnej pomocy, np. w postaci zakupów, osobom starszym, które zdecydowały się na pozostanie w domu z powodu pandemii.

Wraz z uruchomieniem programu działać zaczęła specjalna infolinia pod numerem telefonu (22) 505-11-11, z której nadal można korzystać.

Wiceminister rodziny zaznaczył, że zdrowie i życie osób starszych to priorytet zarówno w czasie pandemii, jak i na co dzień. Zapowiedział, że w ramach wsparcia osób mniej samodzielnych rząd chce rozwijać program rodzinnych domów pomocy.

To jeden z elementów polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy ze względu na wiek lub niepełnosprawność, a jego najważniejszym celem jest poprawa dostępności usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

"Dzisiaj w 12 województwach funkcjonuje łącznie 47 rodzinnych domów pomocy oferujących miejsca dla ok. 360 osób. 12 domów prowadzonych jest przez organizacje pożytku publicznego, a 35 – przez osoby fizyczne" – poinformował Szwed.

Program będzie realizowany od 2022 r. i jest skierowany do samorządów gminnych.

Program składa się z dwóch modułów. Moduł I zakłada dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy (koszty pobytu osób w placówkach). W ramach tego modułu dofinansowanie wynosi do 30 proc. kosztów ponoszonych przez gminy za pobyt osób kierowanych do rodzinnych domów pomocy przed rokiem 2022 i do 50 proc. kosztów ponoszonych przez gminy w przypadku nowo kierowanych osób, czyli osób skierowanych decyzją administracyjną do rodzinnego domu pomocy w roku 2022.

Moduł II to dofinansowanie kosztów remontu lub zakupu wyposażenia w przypadku tworzenia nowego rodzinnego domu pomocy. Dofinansowanie wynosi do 80 proc. kosztów realizacji zadania, czyli kosztów remontu lub zakupu wyposażenia celem dostosowania budynku do potrzeb uruchomienia w nim rodzinnego domu pomocy.

Logo PZU

Zamieszczone na stronach internetowych portalu https://opoka.org.pl/ i https://opoka.news materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Fundację Opoka na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama