Tarnów: Urząd Miasta włącza się w kampanię „LGBT+ja”

Instytucje diecezjalne, liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich są zaniepokojeni działaniami zapowiedzianymi na 17 maja przez Urząd Miasta Tarnowa, związanymi z włączeniem się w kampanię Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pod hasłem: „LGBT+ja”.

Prezesi m.in. Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, KSW, KSM podkreślają, że akcja, która w swoich założeniach ma zachęcać młodych ludzi do okazywania wsparcia dla swoich „nieheteronormatywnych i transpłciowych” rówieśników, jednak w praktyce może stać się przestrzenią promowania „błędnych idei oraz zarzewiem wielu niepotrzebnych konfliktów, w które zostaną uwikłane środowiska szkolne, dzieci, młodzież, nauczyciele i rodziny” - czytamy w wydanym stanowisku.

Liderzy ruchów katolickich, a także kapłani reprezentujący m.in. tarnowską kurię, Wydział Teologiczny i Sąd Diecezjalny, zaznaczają, iż stanowczo potępiają wszelkie przejawy agresji i przemocy wobec osób, o których wspomina przywołana kampania społeczna. Jak jednak zauważają, coraz częściej ów „szacunek, współczucie i delikatność” są utożsamiane z akceptacją, czy wręcz promocją tego typu zachowań.

- Tymczasem, jak czytamy w Katechizmie: „Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze głosiła, że «akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane». Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane”. Tymczasem w zapowiadanej kampanii nie ma mowy o tym, że wspomniane skłonności są poważnym nieuporządkowaniem, zaś osoby, które ich doświadczają, należy wspierać w ich przezwyciężaniu. Wobec takiego podejścia do tej kwestii stanowczo protestujemy” - podkreślają przedstawiciele instytucji diecezjalnych.

W ich stanowisku czytamy także, że pojawia się uzasadniona obawa, że decyzja o włączenie się we wspomnianą kampanię ma wymiar bardziej polityczny niż społeczny.

– Można również odnieść wrażenie, że w kwestii troski o wzajemny szacunek oraz walkę z wszelkimi przejawami przemocy i dyskryminacji, mamy do czynienia z „podwójnymi standardami” w Tarnowie. W wywiadzie dotyczącym opisywanej akcji, Pan Prezydent Roman Ciepiela stwierdził bowiem: „Chcemy, by Tarnów był miastem, gdzie nie ma miejsca na nienawiść, by był miejscem znanym z tolerancji, miejscem dialogu, miejscem znanym z otwartości na innych i miejscem wsłuchiwania się w bardzo różne głosy”. Trudno jednak odnaleźć podobną wypowiedź Pana Prezydenta, która jednoznacznie potępiałaby m.in. agresję słowną, skierowaną wobec konkretnych osób i instytucji, która tak obficie wylewała się na ulice Tarnowa podczas marszów związanych z tzw. Strajkiem Kobiet, także z ust osób identyfikujących się z ruchem „LGBT+” - czytamy w stanowisku.

Ks. Marek Kluz, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. Rafał Wierzchanowski, oficjał Sądu Diecezjalnego w Tarnowie, ks. Robert Kantor, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, a także Robert Rybak, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, Antoni Zięba, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie, Stanisław Klimek, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, Magdalena Urbańska, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Tarnowie, Grzegorz Opioła, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej, ks. Paweł Płatek z Ruchu Światło-Życie, Anna i Jerzy Talarowie, para diecezjalna Domowego Kościoła, ks. Krzysztof Ciebień , duszpasterz akademicki, Beata Stach, lider Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa i Piotr Smajdor, lider Wspólnoty Mężczyzn św. Józefa sprzeciwiają się planowanej m.in. w tarnowskich szkołach kampanii „LGBT+ja” i domagają się zaniechania tych działań.

– Uważamy ją za niewystarczającą w swoich założeniach, a co za tym idzie szkodliwą w procesie wychowawczym młodego pokolenia, a także godzącą w dobro małżeństw i rodzin. Artykułowane cele akcji, czyli przeciwstawianie się przemocy i dyskryminacji, nie mogą przysłonić całego kontekstu, na który składają się z jednej strony ideologiczna podbudowa ruchów związanych ze środowiskiem „LGBT+”, eskalacja przemocy w trakcie różnego rodzaju marszy i protestów oraz działania polityczne, zaś z drugiej strony wolność szkoły od wpływów ideologicznych i politycznych oraz prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci według wyznawanych przez siebie wartości - podkreślają przedstawiciele instytucji diecezjalnych.

Przypomnijmy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi kampanię „LGBT+ja” zachęcającą nastolatki do okazywania wsparcia dla swoich nieheteronormatywnych i transpłciowych rówieśników. Do akcji włącza się wiele samorządów, w tym również tarnowski, który na 17 maja przygotowuje kilka wydarzeń.

Urząd Miasta zapowiedział m.in. akcje o charakterze edukacyjnym, promujące wiedzę o dzieciach i młodzieży dotkniętych nietolerancją, wykłady i prezentacje dla pedagogów, psychologów szkolnych. Tarnowianie zostaną zaproszeni na działania artystyczne o tolerancji i różnorodności.

eb / Tarnów

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao