20 lat dekretu o odpuście zupełnym w Polsce związanym z Koronką do Miłosierdzia Bożego

Minęło 20 lat od kiedy nasz kraj otrzymał specjalny przywilej. Każdy, kto odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego i zachowa odpowiednie warunki, może otrzymać odpust zupełny.

W swoim „Dzienniczku” św. s. Faustyna Kowalska napisała: „...kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie: Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której Cię nauczyłem wczoraj. Kiedy odmówiłam tę modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego. Odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w  sposób następujący: najpierw odmówisz jedno „Ojcze nasz" i „Zdrowaś Maryjo", i „Wierzę w Boga", następnie na paciorkach „Ojcze nasz" mówić będziesz następujące słowa: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego"; na paciorkach „Zdrowaś Maryjo" będziesz odmawiać następujące słowa: „Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego". Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem". Dz. 476.

12 stycznia 2022 roku minęło 20 lat, odkąd wierni w Polsce korzystają z odpustu zupełnego za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. „Rok wcześniej tym przywilejem cieszyli się wierni w archidiecezji krakowskiej i pielgrzymi przybywający m.in. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Penitencjaria Apostolska wydała stosowny dekret najpierw na prośbę kard. Franciszka Macharskiego, a potem na prośbę kard. Józefa Glempa, prymasa Polski i przewodniczącego Konferencji Episkopatu (12 stycznia 2002 roku)” – czytamy na stronie faustyna.pl.

O czym mówi dekret? O tym, że „odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum”.

Wierni, którzy np., z powodu choroby czy innej słusznej przyczyny, nie mogą wyjść z domu, jednak odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego „z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny”.  W innych okolicznościach odpust będzie cząstkowy.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

źródło za: faustyna.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao