Licheń: Świat potrzebuje świętych matek

Dzień Matki obchodzony jest corocznie w Polsce 26 maja jako wyraz szacunku do wszystkich matek. W licheńskim sanktuarium, gdzie Maryja czczona jest też jako Patronka szczęścia rodzinnego, jego obchody rozpoczęto już w niedzielę, 22 maja.

„Tu, przy Matce Bożej Licheńskiej, chcemy ogarnąć naszą modlitwą i życzliwością wszystkie matki. W ich macierzyńskim powołaniu odkrywamy oblicze Pana Boga. Matczyne serce jest przestrzenią miłości i pokoju. Nie miłości, jaką proponuje świat, ale Bożej miłości - bezinteresownej. Matka nie kocha swojego dziecka za coś. Kocha dlatego, że jest jej dzieckiem. To miłość absolutnie bezwarunkowa” – mówił ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium podczas niedzielnej Mszy Świętej.

„Dzięki temu, że człowiek doświadcza miłości matki od początku swojego istnienia, w swoim późniejszym życiu, może wejść na ścieżkę bezinteresownej miłości. Miłość matki jest pełna poświęcenia. Ona daje całą siebie dziecku. Jest odblaskiem Bożej, darmowej i całkowitej miłości” – zauważył ksiądz kustosz – „Pan Bóg nas umiłował, wybrał i dał nam życie na tym świecie. Pierwszą osobą, która naszą obecność rozpoznała była nasza matka. Zanim jeszcze świat nas zobaczył, widział nas Bóg i widziała oczami miłości nasza matka. Byliśmy już kochani i wyczekiwani.”

Ks. Kumala w homilii zwrócił także uwagę na wymowny obraz matek uciekających z Ukrainy, by chronić swoje dzieci, który „pokazuje, kim jest matka, jakie jest jej powołanie – by przyjąć, chronić, wychowywać, troszczyć się. W sposób niezwykle dramatyczny w tym obrazie Bóg chce nam powiedzieć, by w nas był mocno zakorzeniony szacunek dla naszej matki i każdej matki na świecie. Matka kocha – to jest najważniejszym jej zadaniem. Trzeba nam z wdzięcznością popatrzeć na nasze matki, podziękować im za miłość pełną poświęcenia, za trud, obecność. By ustały wojny potrzeba świętych matek, które żyją miłością i mają w sercu pokój. Módlmy się o takie matki!” – zachęcał ks. Kumala.

Podczas liturgii modlono się za wszystkie matki, również te, które utraciły swoje dzieci, te, które wychowują potomstwo samotnie, które wychowują adoptowane potomstwo a także kobiety, które odrzuciły swoje macierzyńskie powołanie czy cierpiące z powodu prześladowania i przemocy.

Mszę Świętą zakończył uroczysty akt ofiarowania matek Matce Bożej Licheńskiej, Patronce szczęścia rodzinnego. „Stajemy przed Twoim obliczem, ufni w Twoją matczyną troskę, składamy w Twoim sercu troski wszystkich matek. Otocz je płaszczem Twojej opieki i zanieś przed oblicze Boga najwyższego”. Modlitwą kobiety zawierzały Maryi swoje domy, rodziny, dane im przez Boga dzieci, swoje plany, nadzieje i troski. „Strzeż nas i dopomóż żyć we wzajemnej wierności sobie i Bogu. Niech twoja modlitwa wspiera nas każdego dnia w drodze do nieba. Wypraszaj nam mądrość i cierpliwość” – mówiły.

Źródło: Biuro Prasowe Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej  
« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao