Abp Gądecki: W ręce Królowej Polski polecamy losy przebaczenia i pojednania polsko-ukraińskiego

O znaczeniu Konstytucji 3 Maja, beatyfikacji Rodziny Ulmów oraz sprawie przebaczenia i pojednania polsko-ukraińskiego mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w homilii Mszy św., której przewodniczył na Jasnej Górze w uroczystość NMP Królowej Polski.

Nawiązując do Konstytucji 3 Maja, przewodniczący Episkopatu podkreślił, że dzięki jej przyjęciu Polacy odzyskali poczucie własnej wartości i szacunek dla swego politycznego dziedzictwa. „W latach niewoli miała ona ogromne znaczenie dla kolejnych pokoleń naszych rodaków, bo przez długie lata rozbiorów podtrzymywała nadzieję na wolność Ojczyzny” – stwierdził.

Odnosząc się do beatyfikacji Rodziny Ulmów, która odbędzie się 10 września br. w Markowej, przewodniczący KEP zaznaczył, że jest to pierwszy przypadek, gdy Kościół beatyfikuje nie tylko małżonków, ale także ich dzieci, w tym jeszcze nienarodzone dziecko. „Choć siódme dziecko nie zdążyło się jeszcze urodzić ani też nie przyjęło sakramentu Chrztu świętego, to jednak, zgodnie z nauką Kościoła, przyjęło chrzest krwi” – powiedział.

„Dla współczesnych rodzin Ulmowie mogą być przykładem wierności Bogu i stawania po stronie potrzebujących pomocy. W godzinie próby zdali egzamin w sposób niezwykle heroiczny. Ich życie i śmierć to dla nas potwierdzenie tego, że życie warto budować na najtrwalszym fundamencie, jakim jest Bóg” – podkreślił przewodniczący Episkopatu.

Ostatnim tematem kazania była sprawa przebaczenia i pojednania polsko-ukraińskiego w związku z 80. rocznicą rzezi Polaków na Wołyniu. „Przebaczenie uprzedza pojednanie, stanowiąc konieczny warunek prawdziwej jedności i zgody między ludźmi” – zauważył przewodniczący KEP. Dodał, że przebaczenie ma charakter doświadczenia wewnętrznego. „Jest osobistą decyzją odpuszczenia +naszym winowajcom+ wszystkich ich przewinień i grzechów popełnionych wobec nas. Dokonuje się ono w głębi serca i nie zależy od bliźniego. „W pojednaniu natomiast konieczne jest zaangażowanie wszystkich stron uwikłanych w konflikt. Może ono być budowane dopiero na wzajemnej wymianie przebaczenia” – podkreślił abp Gądecki.

„W ręce Maryi, Królowej Polski, polecamy więc losy przebaczenia i pojednania polsko-ukraińskiego. Maryja, Matko przebaczenia i pojednania, przytul do swego serca wszystkie twoje dzieci, aby twa miłość stała się balsamem dla ich zranionych serc” – zakończył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

BP KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama