Kielce: Kuria przestrzega przed lefebrystami

Msze przez nich sprawowane są „niegodziwe”, sakramenty – „nieważne” – przestrzega w specjalnym komunikacie kuria w Kielcach. To reakcja na pojawienia się w przestrzeni medialnej na terenie Kielc, zaproszeń do udziału w wydarzeniach organizowanych przez kapłanów należących do Bractwa Św. Piusa X, tzw. lefebrystów.

Kuria przestrzega przed popełnieniem przestępstwa schizmy, co grozi ekskomuniką.

Komunikat podpisał bp Andrzej Kaleta. „Przypominamy Czcigodnym Księżom oraz wiernym Diecezji Kieleckiej, że kapłani będący członkami Bractwa Św. Piusa X (tzw. lefebryści) nie należą do Kościoła Katolickiego. Msza Święta sprawowana przez tych kapłanów jest niegodziwa. Spowiedź i rozgrzeszenie jest nieważne, a przyjęcie Komunii Świętej jest niegodziwe i świętokradcze” – napisano w komunikacie.

Kuria przestrzega tym samym popełnieniem przestępstwa schizmy. „Ponadto informujemy, że udział w jakiejkolwiek formie kultu może wiązać się z popełnieniem przestępstwa schizmy i w konsekwencji zaciągnięcia kary ekskomuniki latae sententiae, czyli zaciąganej mocą samego fakt uczestnictwa i przyjmowania sakramentów we wspólnotach nie mającym łączności z Kościołem Katolickim (por. Kan. 1364 KPK)” - czytamy w kurialnym komunikacie.

Zarazem przypomniano, że zgodnie z Motu proprio Papieża Franciszka Traditiones custodes z 16 lipca 2021 r. biskup Jan Piotrowski mianował ks. profesora Tadeusza Gacię odpowiedzialnym w Diecezji Kieleckiej za celebracje Mszy św. według Mszału rzymskiego z 1962 r. i opiekę duszpasterską nad grupami wiernych tradycji łacińskiej Kościoła Katolickiego w seminaryjnym kościele Trójcy Świętej w Kielcach. Sprawowanie liturgii według tego Mszału (tzw. "ryt trydencki") jest uprawnione i samo z siebie nie oznacza w żaden sposób naruszania jedności z Kościołem katolickim.

Bractwo Św. Piusa X powstało z inicjatywy bp. Marcela Lefebvre’a w 1970 r. jako odpowiedź na zmiany w Kościele po krytykowanym przez tradycjonalistów Soborze Watykańskim II. Później straciło swój kanoniczny status. Lefebryści pozostali m.in. przy odprawianiu Mszy św. w starym rycie, praktykowanym powszechnie przed soborem.

W 1975 r. bp Lefebvre bez zgody miejscowego ordynariusza udzielił święceń trzem klerykom, co spowodowało utratę przez Bractwo aprobaty Kościoła. W 1988 r. nie mając zgody Rzymu udzielił święceń biskupich czterem prezbiterom, co spowodowało zaciągnięcie na całą piątkę ekskomuniki.


Aktualizacja (4.03, 20:00):

Na stronie kurii diecezjalnej w Kielcach pojawiła się następująca informacja:

Mając na uwadze dobro wiernych uczestniczących w liturgii i rodzących się w związku z tym pytań i wątpliwości, Kuria Diecezjalna w Kielcach informuje, iż w najbliższym czasie zostanie wydany stosowny komunikat dotyczący tego zagadnienia.

Tym samym komunikat, który został wydany 03.03.2023 r., dotyczący Bractwa św. Piusa X, jest nieaktualny.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama