Mariusz i Eliza Piotrowscy wyruszyli pieszo do Neapolu. 2300 km ofiarują w intencji obrony życia w Polsce

Poznali się w środowisku działaczy pro-life. Po ślubie wyruszyli pieszo do Neapolu, by modlić się w intencji nawrócenia Polaków. „Nasz naród będzie bronić życia, gdy nasza wiara będzie silna” – mówią w rozmowie z Opoką pielgrzymi.

Mariusz i Eliza Piotrowscy z Katowic są małżeństwem z siedmiomiesięcznym stażem. Poznali się w środowisku działaczy pro-life. „Nasze drogi przecinały się na różnych pikietach i marszach. Zrozumieliśmy, że dziś nie wystarczy tylko bronić życia, potrzeba jest coś więcej: modlitwy i ofiary w intencji nawrócenia serc Polaków" – tłumaczą. Dlatego z plecakami na plecach 15 maja 2023 r. wyruszyli z kościoła Wniebowzięcia NMP w Przasnyszu – miejsca chrztu św. Stanisława Kostki. Zamierzają przejść 2300 kilometrów, by 14 sierpnia – dokładnie w 415. rocznicę objawień Matki Bożej Królowej Polski dojść do Neapolu.

W rozmowie z portalem Opoka Mariusz Piotrowski zdradza, że pragnienie pielgrzymki do miejsca maryjnych objawień we Włoszech zrodziło się w jego sercu kilka lat temu, podczas Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku. „To było 3 maja, czyli w święto NMP Królowej Polski. Zasmuciłem się, widząc jak mało osób uczestniczyło tego dnia w Mszy św. A przecież Matka Boża objawiając się włoskiemu jezuicie, o. Juliuszowi Mancinelli 14 sierpnia 1608 roku wyznała, że chciałaby być uczczona tytułem: Królowej Polski – mówi. „Ten tytuł nas, Polaków wielce zobowiązuje, by walczyć o Jej królowanie w naszym narodzie” – dodaje.

„A czemu Mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie” – powiedziała 14 sierpnia 1608 r. do włoskiego jezuity Maryja.

Pątnicy pokonają 2 300 kilometrów, które przez wstawiennictwo Królowej Polski ofiarują za grzeszników, dusze w czyśćcu cierpiące, nawrócenie i pomyślność Jej Królestwa. W drodze towarzyszą im polscy święci, których sanktuaria po drodze nawiedzą: św. Andrzej Bobola, św. Stanisław Papczyński, św. Jan z Kent, św. Stanisław Biskup, św. Jadwiga Śląska czy św. Kinga. Szczególnymi punkami na szlaku będą dwa miejsca modlitwy związane ze św. Stanisławem Biskupem: Katedra Wawelska w Krakowie, gdzie znajduje się grób św. Stanisława Biskupa i  kościół Na Skałce w Krakowie – miejsce męczeńskiej śmierci patrona Polski.

„O. Juliusz Mancinelli SJ, któremu w 1608 roku objawiła się Matka Boża Królowa Polski, miał do św. Stanisława Biskupa osobiste nabożeństwo, a gdy zakończył swoją pielgrzymkę z Neapolu do Krakowa, modlił się przed szczątkami św. Stanisława w Katedrze Wawelskiej za Polskę. Tam także doznał łaski objawienia” – wyjaśniają pątnicy.

„Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a ja ci zawsze będą, jakom jestem teraz, miłościwą” – powiedziała 8 maja 1608 r. do włoskiego jezuity Maryja.

Podczas drogi za jego wstawiennictwem prosić będą nie tylko o święte powołania kapłańskie na wzór patrona Polski, ale także modlić się, by prawo w Polsce oparte było o Boże Przykazania. „Dzisiaj politykom, którzy mają możliwość zmiany prawa, które pozwala mordować dzieci nienarodzone w naszym kraju, oddaje się ambony do przemówień i udziela się im Komunii. Musimy sobie powiedzieć jasno! Kościół i Królestwo Maryi potrzebuje świętych powołań kapłańskich. Nasz Naród będzie silny dzięki księżom, którzy nie tylko będą mówić o Prawie Bożym, ale również domagać się jego stosowania” – uważają małżonkowie.

Pątnicy planują dojść do Neapolu 14 sierpnia – dokładnie w 415. rocznicę objawień Matki Bożej Królowej Polski, które miały miejsce w kościele Gesu Nuovo i 405. rocznicę śmierci jezuity, Juliusza Mancinelliego, któremu objawiła swój tytuł Maryja. „Pragniemy złożyć Najświętszej Maryi Pannie Wniebowziętej nasz trud pielgrzymowania, wszystkie modlitwy i każdą pomoc ofiarodawców, która przyczyni się do dotarcia przez nas do Neapolu, aby w swej łaskawości, nasza najukochańsza Królowa, mogła złożyć ten skromny dar Bogu Trójjedynemu w intencjach: grzeszników, dusz w czyśćcu cierpiących, nawrócenia i pomyślności Jej Królestwa” – mówią małżonkowie.

Swoją wyprawę małżonkowie relacjonują na Facebooku #MaryjoRatuj!. Patronat nad pielgrzymką objęła Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego. Pielgrzymi modlą się codziennie również w intencjach osób napotkanych tych, którzy pomogli im na trasie pielgrzymki, ofiarodawców, kierowców, a także we wszystkich przesłanych intencjach. Intencje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: pielgrzymka@papczynski.org.

 

Godło i barwy RPProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

« 1 »

reklama

reklama

reklama