„Mamusia jest narzędziem Miłosierdzia Bożego!” Kolbe utożsamiał misję Maryi z miłosierdziem

„Mamusia jest narzędziem Miłosierdzia Bożego, a nie sprawiedliwości” – pisał o. Maksymilian. „Dobry Bóg dał nam Mamusię, by nas nie karać. Bądź spokojny: oddaj się cały w ręce miłosiernej Opatrzności Bożej, to jest Niepokalanej...”

Św. Maksymilian Maria Kolbe w swoich „Pismach” często wspominał Maryję. Jednak szczególnie bliskie było mu także miłosierdzie Boże. W Maryi dostrzegał tę, która Miłosierdzie światu przyniosła. Często nazywał ją właśnie Matką Miłosierdzia.

Maryja była dla niego Mamusią, która zawsze stanie w obronie dzieci. „Dobry Bóg dał nam Mamusię, by nas nie karać” – podkreślał.

Maksymilian uważał, że chrześcijanin powinien się cały oddać, i to z wielką ufnością, ufnością bez granic, w ręce Bożego miłosierdzia. W Maryi widział uosobienie miłosierdzia Bożego, z woli Bożej. „We wszystkim całkowicie zaufaj Miłosierdziu Bożemu, co przez Niepokalaną cię prowadzi. Resztę zostaw cudom miłosierdzia Opatrzności Bożej i Niepokalanej. Daj się w pokoju i ufności prowadzić Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalaną” – zanotował w swoich „Pismach”.

Kolbe jest tym, który dał się poprowadzić miłosierdziu aż do końca. Był świadkiem miłosierdzia dla wielu więźniów, którzy tak jak i on trafili do Auschwitz. „Ojciec Kolbe dał świadectwo, że nawet w świecie, zdawałoby się bez miłosierdzia, ostatecznie zwyciężają miłość i miłosierdzie” – powiedział później Jerzy Bielecki, współwięzień z Auschwitz.

Św. Maksymilian jest wzorem wielkiej ufności. „Cóż więc mamy czynić? Zaufać Bogu. Przez to zaufanie, bez zrozumienia bezpośredniego rzeczy, oddajemy nawet wielką chwałę Bogu, bo uznajemy Jego mądrość, dobroć i potęgę. Zaufajmy więc Bogu, a zaufajmy bez granic. Ufajmy, że jeżeli tylko starać się będziemy pełnić Jego Wolę, nic nas prawdziwie złego spotkać nie może, choćbyśmy i w tysiąc razy trudniejszych czasach żyli” – napisał w 1933 roku, kiedy przebywał w Japonii.

Co by dziś powiedział ludziom XXI wieku? Być może to samo, co powtarzał i do czego sam się stosował... „Bądź spokojny: oddaj się cały w ręce miłosiernej Opatrzności Bożej”.

źródło: niepokalanow.pl; Pisma" św. Maksymiliana


Materiał powstał w ramach projektu „Polska energia zmienia świat” dzięki wsparciu Partnerów: Fundacji PGE, Fundacji PZU, dofinansowaniu ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Narodowego; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Funduszu Patriotycznego oraz Sponsorów ENEA S.A. , KGHM Polska Miedź. Mecenasem Projektu jest Tauron Wytwarzanie S.A. Partnerem medialnym jest telewizja EWTN.

« 1 »

reklama

reklama

reklama