Przed żłóbkiem w świątyni franciszkańskiej zyskasz odpust zupełny

To specjalny przywilej, związany z 800 rocznicą pierwszej żywej szopki, wystawionej przez św. Franciszka w Greccio.

Od 8 grudnia do 2 lutego nawiedzając kościół obsługiwany przez franciszkanów i modląc się przed ustawionym tam żłóbkiem będzie można uzyskać odpust zupełny. O ten dar i przywilej zabiegała rodzina franciszkańska u Ojca Świętego z okazji przypadającej w tym roku 800. rocznicy żywej szopki, wystawionej przez św. Franciszka w Greccio.

Oprócz modlitwy przy żłóbku trzeba wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu – być w stanie łaski uświęcającej, nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., odmówić „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz dowolną modlitwę w intencjach papieża.

Odpust to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Można go ofiarować za siebie albo za zmarłego.

 

Godło i barwy RPProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

« 1 »

reklama

reklama

reklama