„Doświadczyliśmy bliskości Boga i drugiego człowieka”. Dobiegło końca spotkanie młodych w Hartowcu

W niedzielę 16 lipca w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Toruńskiej w Hartowcu zakończyły się trzydniowe rekolekcje dla młodzieży. Tegoroczne spotkanie młodych odbyło się pod hasłem „Ku innym, ku górze” (QQ = Q innym + Q górze).

Tegoroczne hasło „Ku innym, ku górze” wskazuje na dwie istotne relacje – relację z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Współorganizator wydarzenia ks. Michał Oleksowicz powiedział, że hasło przede wszystkim nawiązuje do orędzia papieża Franciszka na 37. Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie. 

„Papież podkreśla w nim, że Maryja po zwiastowaniu mogłaby skupić się na samej sobie, na swoich zmartwieniach i obawach, a jednak tego nie czyni, lecz całkowicie ufa Bogu oraz myśli o krewnej Elżbiecie. Stąd się właśnie zrodziło nasze hasło. Maryja myśli o Elżbiecie – czyli «ku innym». Ufa Bogu – czyli wzrok ma utkwiony «ku górze»” – powiedział ks. Oleksowicz.

Do Hartowca młodzież przyjechała z diecezji Toruńskiej, ale nie tylko. Oprócz uczestników było też sporo wolontariuszy, którzy od lat pomagają przy organizacji DDM, obecne były siostry zakonne, klerycy oraz księża. Łącznie w wydarzeniu brało udział 150 osób. 

„Tegoroczne spotkanie było dla mnie w szóstym z kolei. Pamiętam, że to właśnie na pierwszych DDM prowadziłem rozmowy z klerykami odnośnie do wstąpienia do seminarium. Teraz będąc już klerykiem, traktowałem ten wyjazd jako praktyki duszpasterskie. DDM były też okazją do poznania, czym dziś żyje młodzież” – powiedział kleryk Kacper.

Przez trzy dni młodzież uczestniczyła w katechezach, warsztatach muzycznych i tanecznych, a także w koncertach. Był to czas wspólnej modlitwy, uwielbienia i dzielenia się wiarą.

Diecezjalny koordynator Światowych Dni Młodzieży ks. Adam Lis zauważa, że „choć program DDM przewiduje różne wydarzenia takie jak koncerty i zabawa, to jednak młodzież wie, że to wszystko odbywa się ze względu na Boga i spotykamy się przede wszystkim ze względu na Niego i dla Niego. Bóg obecny w sakramentach, w swoim słowie i we wspólnocie jest głównym źródłem naszej radości i miłości, a możliwość poznania Boga jeszcze bliżej napełnia młodych niezwykłym entuzjazmem” – powiedział.

Odpowiadając na pytanie, co przyciąga młodzież do Hartowca, ks. Adam Lis wskazuje na doświadczenie wspólnoty, bycia razem.

„Młodzież poznaje nowe osoby, nawiązuje relacje i nowe przyjaźnie. Pandemiczna izolacja rozbudziła w ludziach pragnienie spotkania z drugim człowiekiem. Zrozumieliśmy, że obecność innych osób w naszym życiu, zwykła rozmowa  z nimi jest niezwykłym darem. Właśnie takiego wzajemnego ubogacania się sobą mogliśmy doświadczyć podczas tegorocznych DDM” – dodał.

Z kolei jak wspomina ks. Oleksowicz, DDM to doświadczenie radości i bliskości.

„W Hartowcu można doświadczyć bliskości Boga i drugiego człowieka. To jest właśnie Kościół – wspólnota uczniów zgromadzonych w imię Jezusa. Nie podchodzimy tutaj do życia w sposób powierzchowny, ale prawdziwie się angażujemy i uczestniczymy w tym, co robimy. A robimy wiele różnych rzeczy: śmiejemy się, skaczemy, tańczymy, rozmawiamy o życiu w realu i w sieci, modlimy się, śpiewamy, spowiadamy, spotykamy w grupach, itd. To wszystko, jeśli tylko przyprawione miłością Boga i odrobiną ludzkiej życzliwości, staje się pełnym entuzjazmu wydarzeniem. To właśnie sprawia, że chce się wracać na DDM do Hartowca” – powiedział.

Zwieńczeniem spotkania była Msza św. pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla. W homilii skierowanej do młodych biskup nawiązał do tegorocznego hasła „Ku innym, ku górze”. Podkreślił, że te dwie relacje są punktem wyjścia w codzienności. Jednak aby relacja z drugim człowiekiem układała się prawidłowo, to na pierwszym miejscu musi być Pan Bóg. 

„Często dajemy pierwszeństwo słowom tego świata. Jesteśmy wręcz bombardowani informacjami. Są przeróżne filozofie, które mówią, jak być szczęśliwym! Jeśli damy pierwszeństwo tym różnym słowom, wówczas stają się częścią nas, zajmują nasze serca i umysły. Pamiętajmy, że słowo Boga jest jak życiodajny deszcz. Ono jest dla nas najważniejsze” – powiedział bp Śmigiel.

Źródło: Kotwica - Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej, diecezja-torun.pl.

Godło i barwy RPProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama