Bp Osial: apelujemy, by ministerstwo zauważyło wolę rodziców, którzy w większości posyłają dzieci na lekcje religii

Wszelkie zmiany w zakresie organizacji lekcji religii powinny dokonywać się zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z Kościołami i związkami wyznaniowymi. W rozmowach z ministerstwem podkreślamy cały czas, że konieczne jest wypracowanie wspólnego porozumienia, a porozumienie zakłada zawsze zgodę na razem wypracowane stanowisko – powiedział bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym w Warszawie rozmawiali m.in. o lekcjach religii w szkole oraz katechezie w parafiach. Efektem dyskusji i analizy tego tematu ma być podjęcie konkretnych działań – poinformował KAI bp Wojciech Osial.

Powstanie zespół, który będzie przygotowywał nową podstawę programową dla lekcji religii. „W tej podstawie lekcja religii rzymskokatolickiej będzie bardziej pokazana w jej wymiarze kulturowym, wychowawczym, społecznym, historycznym. Natomiast jeśli chodzi o środowisko parafii, został powołany zespół, który określi i przygotuje dokumenty ramowe pokazujące formację katechetyczną w parafii, ale na bazie założeń katechumenatu. Ma to być formacja katechumenalna, gdzie jest głoszony kerygmat, gdzie jest głoszone Słowo Boże, jest odpowiedź człowieka i gdzie człowiek wchodzi do wspólnoty i wzrasta w wierze” – wyjaśnił bp Osial.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP przywołał tu też wystąpienie na zebraniu biskupów kard. Grzegorza Rysia, który tłumaczył, że „chodzi o to, żeby ktoś doświadczył nowych narodzin z Ducha”. Dodał, że będą podejmowane działania, aby cała formacja działań katechetycznych w parafii miała wymiar katechumenalny.

Bp Osial odniósł się też do rozmów na temat lekcji religii, jakie od strony kościelnej podjął z władzami państwowymi Zespół Roboczy KEP ds. kontaktów z Rządem w sprawie lekcji religii. Na pytanie o to, czy rząd dąży do ograniczenia lekcji religii, bp Osial odpowiedział:

„Biskupi to widzą. Jest przygotowane  stanowisko w sprawie działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Biskupi cały czas są otwarci na dialog. Podkreślamy, że wszelkie zmiany w zakresie organizacji lekcji religii powinny dokonywać się zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z Kościołami i związkami wyznaniowymi. W rozmowach z ministerstwem podkreślamy cały czas, że konieczne jest wypracowanie wspólnego porozumienia, a porozumienie zakłada zawsze zgodę na razem wypracowane stanowisko”.

„Apelujemy do ministerstwa, aby zauważyło wolę i decyzję rodziców, którzy w zdecydowanej większości posyłają dzieci, młodzież na lekcje religii – to jest 80 proc. w skali całej Polski – żeby zauważyć ten głos. Ale jednocześnie apelujemy, prosimy samych rodziców, aby też zaangażowali się, włączyli się w pozytywne pokazywanie lekcji religii, w ich obronę. To jest też prośba do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby takie działania były podejmowane. Powinna połączyć nas wspólna troska o to dobro lekcji religii w szkole” – podkreślił bp Osial.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP zwrócił też uwagę na konieczność tłumaczenia innym nauczycielom w szkole, aby rozumieli rolę nauczycieli religii i nie traktowali ich jako kolegów gorszego rodzaju.

„To też jest ważne, ponieważ nauczyciel religii w szkole jest pełnoprawnym nauczycielem i on jest we wspólnocie szkoły. Prosimy, żeby środowisko szkoły zobaczyło wielką wartość lekcji religii w szkole. Wartość wychowawczą, bo dzięki lekcjom religii w szkole jest możliwe integralne wychowanie człowieka, gdzie wymiar duchowy jest bardzo ważny. Lekcje religii uczą postawy braterstwa, szacunku, dialogu z innymi religiami, światopoglądu. Sami widzimy, jak to jest bardzo ważne w czasach dzisiejszych migracji. Przybywają do nas migranci, musimy też otworzyć się na nich. Widzimy, jak wartości religijne kształtują postawy społeczne oparte na sprawiedliwości, solidarności społecznej. Lekcja religii także pomaga szkole i rodzinie w rozwiązywaniu różnych kryzysów psychicznych młodych ludzi, których jest tak dużo. Pomaga rozwiązywać konflikty, przeciwdziałać przemocy, agresji i różnym uzależnieniom” – zaznaczył bp Osial.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP poruszył też w rozmowie z KAI zjawisko coraz mniejszej frekwencji na lekcjach religii. „Tak, widzimy zjawisko wypisywania się uczniów nawet w szkole podstawowej. Przyczyny są bardzo różne. Jest możliwość niechodzenia, więc często zwycięża ludzka słabość, że jeśli można z czegoś rezygnować, to się rezygnuje. Przyczyną jest też umieszczanie zajęć z religii na pierwszej i ostatniej godzinie, bardzo wcześnie rano czy późno wieczorem. Trzeba też zauważyć inne powody wypisywania się, np. gdzieś jest jakaś trudność na linii nauczyciel religii – uczeń. Te przyczyny są bardzo zróżnicowane i jest to wyzwanie dla Kościoła” – powiedział bp Wojciech Osial.

Źródło: KAI

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama