Krajowy moderator duchowej adopcji: młodzi ludzie są szczególnie zagrożeni ideologią proaborcyjną

Najważniejsze jest, żeby doprowadzić młodzież do żywej relacji z Bogiem. Róbmy wszystko, żeby ich doprowadzić do życia w łasce, bo czystość jest łaską. Jeśli człowiek nie żyje w łasce, nie ma relacji z Bogiem, nie modli się, nie spowiada, nie uczestniczy w Eucharystii – powiedział portalowi Polskifr.fr o. Samuel Karwacki OSPPE, krajowy moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Dziś Dzień Świętości Życia, przeniesiony z 25 marca.

O. Samuel Karwacki podkreślił, że to młodzi ludzie są szczególnie zagrożeni ideologią proaborcyjną. „Najbardziej szkoda młodzieży, bo ona jest na pierwszej linii frontu i chłonie wszystko bezkrytycznie. Niestety będą musieli za to zapłacić, bo grzech niesie z sobą skutki. To będzie bardzo, bardzo bolesne. Widzę to z perspektywy konfesjonału, rozmów, widzę ludzi poranionych, cierpiących. To niesamowita walka. Myślę, że trzeba się bardzo dużo modlić” – zaznaczył krajowy moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Kobieta ma prawo decydować o życiu dziecka? „To kłamstwo!”

Jak podkreślił o. Karwacki w kontekście podejścia do problematyki ludzkiego życia, „obserwując realia społeczno-polityczne, widzimy ogromne przeobrażenie. To jest przerażające”. Zaznaczył, że w mediach często bagatelizuje się kwestie ochrony życia. „Wielu ludzi, również młodych, relatywizuje to, uważa, że nie jest to problemem” – ocenił duchowny.

Zakonnik przypomniał, że czasem mówi się, iż „to jest ciało kobiety, ona ma prawo do decydowania”. „Wiadomo, że takie myślenie to kłamstwo! Dziecko jest już odrębną, niezależną istotą” – skomentował o. Karwacki i przestrzegł przed półprawdami i niedomówieniami w tym kontekście, jak też kłamliwym kopiowaniem proaborcyjnych wzorców z zachodu.

„Myślę, że jest to też atak na Kościół, na wartości chrześcijańskie, na całą antropologię chrześcijańską, więc to wszystko ma swój oddźwięk i wpływ na mentalność, zwłaszcza młodych ludzi” – ocenił duchowny. Jego zdaniem, starsze pokolenie, trwające w wierze, niewystarczająco zadbało o to, żeby młodzież odpowiednio ukształtować, także w kwestii poszanowania ludzkiego życia.

Nawiązując do tzw. pigułki dzień po, o. Karwacki podkreślił, że aborcja na wcześniejszym etapie życia dziecka może stać się powszechna. „To oczywiście pociągnie za sobą dalekosiężne skutki społeczne. Wiemy, że wokół tych pigułek dzień po narosło ogromne kłamstwo dotyczące ich działania i prawdziwych skutków. A konsekwencje dla społeczeństwa będą ogromne” – ocenił o. Samuel Karwacki i zaznaczył, że badania udowodniły, iż ta pigułka niesie z sobą szereg dramatycznych konsekwencji.

Duchowa adopcja dziecka poczętego lekiem na syndrom poaborcyjny

Wiele kobiet, które dokonały aborcji, a także mężczyzn współodpowiedzialnych za ten czyn, zmaga się z syndromem poaborcyjnym. „Cierpią strasznie, zmagają się z wyrzutami sumienia po dokonaniu takiej zbrodni. Z praktyki duszpasterskiej wiem, że właśnie duchowa adopcja jawi się dla nich jako pomoc w odzyskaniu równowagi ducha, siły do przyjęcia dziecka oraz powrocie do właściwej kondycji fizycznej i psychicznej” – powiedział rozmówca Polskifr.fr.

„Gdy kobieta zabiła swoje dziecko, poprzez 9-miesięczną modlitwę duchowej adopcji może zadośćuczynić i jednocześnie duchowo «urodzić» nowe dziecko, które uchroni poprzez swoją 9-miesięczną modlitwę od zabicia w łonie innej matki” – podkreślił krajowy moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. „To jest bardzo ważne, żeby takie kobiety kształtować, właśnie poprzez uświadamianie, że duchowa adopcja ma skuteczną moc, przywraca pogodę ducha, usuwa udrękę sumienia” – dodał.

Zakonnik podkreślił też, że „ta modlitwa pomaga takim ludziom odbudować uprzednio zniszczone przez grzech relacje rodzinne”. Zachęcił też do modlitwy za wszystkich, którzy bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na życie nienarodzonych dzieci.

Duchowny dodał, że w różnych miejscach organizowane są rekolekcje dla osób zmagających się z syndromem poaborcyjnym. Istnieją też materiały prowadzące przez poszczególne etapy wychodzenia z syndromu.

Potęga Bożej Opatrzności

Zdaniem o. Samuela Karwackiego, w obliczu problemów współczesnego świata warto brać wzór z postawy Maryi, która przyjęła Jezusa do swojego łona, oraz postawy św. Józefa, który opiekował się życiem Jezusa od poczęcia i Jego Matką.

Krajowy moderator duchowej adopcji: młodzi ludzie są szczególnie zagrożeni ideologią proaborcyjną   o. Samuel Karwacki OSPPE fot. archiwum o. Samuela

Poza tym zakonnik podkreślił, że wszystko dzieje się za przyzwoleniem Boga, który dał nam wolną wolę, więc możemy wybierać między dobrem lub złem. Jednak ten wybór nie powoduje, że świat wymyka się Panu Bogu z rąk. On potrafi nawet zło wykorzystać do tego, aby uczynić dobro. Duchowny zacytował słowa św. Augustyna, które ten zapisał w „Państwie Bożym”: „Ludzkie zło zapewne wiele czyni wbrew woli Bożej, ale Jego mądrość i siła jest tak ogromna, że wszystko, co zdaje się sprzeciwiać Jego woli, w rzeczywistości zmierza ku dobrym rezultatom”. Augustyn dodał: „Bóg jest tak dobry, że w Jego rękach nawet zło emanuje dobrem. On nigdy nie mógłby dopuścić istnienia zła, jeżeli dzięki swej nieskończonej dobroci nie mógłby go spożytkować”.

„Słysząc te słowa, nie potrzebuję się zamartwiać, jeśli nawet ziemia się trzęsie, jeśli upadają autorytety, czy kompromitują się w moich oczach ci, którzy mnie mieli prowadzić, do których miałem nawet największe zaufanie” – skomentował zakonnik. „To mnie bardzo uspokaja, że istnieje Opatrzność Boża, która rozciąga się na wszystko. Opatrzności Bożej poddane jest bezwzględnie wszystko” – dodał.

Po raz pierwszy duchowa adopcja dziecka poczętego została w Polsce podjęta 2 lutego 1987 roku w warszawskim kościele Świętego Ducha, gdzie posługują Ojcowie Paulini, którzy są szczególnie związani z ideą obrony życia nienarodzonych. „Ten klasztor uważa się za pierwszy ośrodek duchowej adopcji w Polsce, z którego inicjatywa modlitewna rozprzestrzeniła się na cały kraj, a także zagranicę” – podkreślił o. Samuel Karwacki, który troskę o życie nienarodzonych traktuje jako swoją szczególną życiową misję.

Zakonnik nawiązał też do jasnogórskich ślubów narodu z 26 sierpnia 1956 roku, gdzie znalazło się m.in. przyrzeczenie dotyczące ochrony życia nienarodzonych. „Bardzo ważne jest wypełnienie tych ślubów po to, aby faktycznie doświadczać błogosławieństwa Bożego nad naszym narodem” – podsumował rozmówca Polskifr.fr.

Duchową adopcję może podjąć każdy. Polega ona na modlitwie za jedno nienarodzone dziecko, którego życie jest zagrożone, przez 9 miesięcy. Należy odmawiać codziennie jeden dziesiątek różańca i specjalną modlitwę. Można też podjąć jakieś dodatkowe wyrzeczenie.

Szczegółowe informacje: https://www.duchowaadopcja.info/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego.html

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama