Jak odpoczywać po chrześcijańsku? Praca służy człowiekowi. Odpoczynek też.

Skoro Bóg odpoczywa, to także my, stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, mamy naśladować Boga odpoczywając – podkreśla ks. Janusz Chyła w komentarzu do dzisiejszych czytań.

Bóg stwarza świat, a po dokonanym dziele odpoczywa – przypomina ks. Janusz Chyła.

„Odpoczynek szabatu to udział w radości Stwórcy z dzieła stworzenia. Skoro Bóg odpoczywa, to także my, stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, mamy naśladować Boga odpoczywając" – podkreśla autor komentarza. Jak dodaje, praca i odpoczynek służą człowiekowi.

„Pan Jezus widząc zmęczonych Apostołów, mówi do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco». Odpoczynek nie jest celem samym w sobie. Powinien uwzględniać potrzeby ciała i duszy stanowiące integralną całość. Dobry odpoczynek sprawia, że po jego zakończeniu z nowym zapałem przystępujemy do realizacji obowiązków. Nie ma dla wszystkich ludzi jednej wspólnej odpowiedzi na pytanie jak odpoczywać" – pisze ks. Chyła.

Więcej w dzisiejszym  komentarzu liturgicznym.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama