PFROŻ apeluje do sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. aborcji o odrzucenie wszystkich propozycji ustawowych

Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia apeluje do sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. aborcji o odrzucenie wszystkich propozycji ustawowych. „Są one sprzeczne z Konstytucją RP, podważają pozytywne skutki ochrony ludzkiego życia dla zdrowia prokreacyjnego kobiet, pozostają w sprzeczności z poszanowaniem prawa człowieka do życia, w fazie jego prenatalnego rozwoju” – napisano w stanowisku PFROŻ.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia przypomina, że Konstytucja RP zapewnia każdemu człowiekowi prawo do życia (art. 38), a demokratyczne państwo prawa ma obowiązek chronić je jako fundamentalne prawo człowieka. Potwierdzają to orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. i 2020 r.

„Życie każdego człowieka od początku jego zaistnienia, czyli poczęcia – połączenia się komórek rodzicielskich – jest podstawowym i niezbywalnym prawem człowieka. To naukowo potwierdzony fakt biologiczny. Niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w tym względzie czy to ze względu na wiek, miejsce przybywania, stan zdrowia, pochodzenie czy konflikt interesów osobistych” – czytamy w stanowisku przekazanym sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących aborcji, w którym zwrócono uwagę, że także Karta Praw Podstawowych UE (art. 2 pkt 1) przyznaje każdemu człowiekowi prawo do życia, a Trybunał Sprawiedliwości UE otoczył ochroną embrion ludzki, czyli „każdą ludzką komórkę jajową począwszy od stadium jej zapłodnienia, a więc niezależnie od stadium jego rozwoju”.

W swoim stanowisku PFROŻ przypomina, że polskie społeczeństwo w większości nie oczekuje zmian prawa w kierunku aborcji z tego powodu, że kobieta „po prostu nie chce mieć dziecka”.

Kolejne badania opinii publicznej prowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w latach 2023 i 2024 wskazują, że takie propozycje akceptuje 18/29% społeczeństwa, a 69/63% sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.

„Aborcja nie należy do świadczeń opieki zdrowotnej. Nie istnieje bezpieczna aborcja, także po jej legalizacji! Poczęte dziecko jest uśmiercane, a kobieta pozostaje sama z poważnymi i długotrwałymi następstwami zdrowia psychofizycznego. Następstwem aborcji może być m.in.: niepłodność oraz powikłania zdrowia prokreacyjnego” – napisano w oświadczeniu, podkreślając, że kobietom brzemiennym w trudnej sytuacji życiowej potrzebna jest konkretna pomoc, którą zapewnia obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu rodziny.

W stanowisku zwrócono również uwagę na wielkie szkody, jakie wyrządza mówienie, że sprawa aborcji jest wyłącznie sprawą kobiet. „W interesie dzieci, kobiet, i samych mężczyzn jest utwierdzanie aktualnych i przyszłych ojców w przekonaniu, że troska o dziecko na każdym etapie jego rozwoju, także prenatalnego, stanowi zaszczytne i odpowiedzialne zadanie obojga rodziców” – zaznaczono w oświadczeniu.

„Ponawiamy wniosek o odrzucenie wszystkich propozycji ustawowych, z którym już przed debatą parlamentarną zwracaliśmy się do Pań i Panów posłów. Są one sprzeczne z Konstytucją RP, podważają pozytywne skutki ochrony ludzkiego życia dla zdrowia prokreacyjnego kobiet, pozostają w sprzeczności z poszanowaniem prawa człowieka do życia, w fazie jego prenatalnego rozwoju” – podsumowano stanowisko, pod którym podpisał się zarząd PFROŻ.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia działa od 1992 r.; zrzesza kilkadziesiąt organizacji chroniących życie oraz prorodzinnych. W 2012 roku za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama