Bp Audo z Aleppo: krok wiary na drodze jedności i pojednania

Zacieśnienie współpracy katolików i protestantów także na polu działalności charytatywnej jest ważnym przesłaniem wizyty Franciszka w Szwecji.

Wskazuje na to posługujący w oblężonym Aleppo bp Antoine Audo, który mówił o cierpieniu Syryjczyków na spotkaniu ekumenicznym w Malmö. Zostało tam podpisane porozumienie o współpracy między Caritas Internationalis, a działającym w ramach Światowej Federacji Luterańskiej Departamentem Służby dla Świata. Ma ono wzmocnić wspólne zaangażowanie na rzecz ubogich i uchodźców, tak by wspólne świadectwo wiary chrześcijan było bardziej widoczne.

„Jest to bardzo ważny znak i przesłanie, które Papież Franciszek chce stąd dać wszystkim chrześcijanom i całej ludzkości.

Nie jest to tylko pusty, jak to się mówi, ideologiczny gest, ale krok człowieka wiary, który podejmuje naprawdę konkretne działania na drodze jedności i pojednania. To z mocą wytycza nam drogę nadziei i uświadamia konieczność budowania wzajemnego zaufania – mówi Radiu Watykańskiemu ordynariusz katolików obrządku chaldejskiego w Aleppo bp Antoine Audo. – Jestem już bardzo zmęczony wojną w Syrii i wciąż powtarzam, że pragniemy pokoju. Widzę, że za strategią walki i przemocy stoją międzynarodowe interesy. Napawa nas to smutkiem, ale kontynuujemy naszą drogę pojednania”.

Pierwszy wspólnie zrealizowany projekt przeznaczony jest dla dzieci mieszkających w oblężonym Aleppo i dla syryjskich uchodźców w Jordanii. Zostanie on sfinansowany m.in. ze środków pozyskanych ze sprzedaży biletów na stadion w Malmö, gdzie miało miejsce spotkanie ekumeniczne z Papieżem. Udało się zebrać ponad 100 tys. euro.

bz/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama