Brazylia: przejście na emeryturę polskiego biskupa Itabuny

Papież przyjął rezygnację bp. Czesława Stanuli CSsR, polskiego misjonarza posługującego w brazylijskim stanie Bahia.

Hierarcha, który swoją działalność na kontynencie amerykańskim rozpoczął jako zwykły zakonnik w Argentynie, w marcu tego roku ukończy już 77 lat. Jako ordynariusza diecezji Itabuna zastąpi go bp Carlos Alberto dos Santos.

Biskup Czesław Stanula, polski redemptorysta, większość swojej działalności misyjnej w Brazylii poświęcił w stanie Bahia. Najpierw jako kapłan głoszący misje ludowe, a później jako ordynariusz diecezji Itabuna (1997-2017).

Poza działalnością w swojej diecezji był zaangażowany w służbie episkopatu w trzecim regionie północnowschodnim (regional Nordeste 3), gdzie był koordynatorem duszpasterstwa rodzin, osób świeckich oraz odnowy w Duchu świętym.

Biskup Stanula dał się poznać jako człowiek pióra. Za swoją aktywność literacką 22 maja 2012 r. został przyjęty do Akademii Literatury (Agral) w Itabuna.

Biskup misjonarz za swoje zaangażowanie duszpasterskie i społeczne otrzymał 21 sierpnia 2013 r. tytuł obywatela honorowego stanu Bahia.

W następnym roku obchodził uroczyście złoty jubileusz kapłaństwa (22 sierpnia 2014 r.). Z tej okazji na Jego cześć siostra Miria Terezinha Kolling (znana kompozytorka muzyki kościelnej) skomponowała na Jego cześć specjalny hymn („Bispo Ceslau em Jubileu”), który po raz pierwszy był śpiewany na rozpoczęcie Mszy św. jubileuszowej przez chór złożony z 50 osób.

Również ojczyzna nie zapomniała o biskupie Stanuli. 7 maja 1996 r. w Ambasadzie Polski w Brasilii otrzymał krzyż komandorski orderu Odrodzenia Polski.

Po przejściu biskupa Stanuli na emeryturę w episkopacie tego kraju mamy 6 biskupów Polaków oraz 4 polskiego pochodzenia.

Z. Malczewski TChr, Brazylia/ rv, sir

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama