Kenia: biskupi proponują refleksję nad stylem polityki

Wybory wiarygodne i pokojowe… Uczciwi przywódcy – to temat wielkopostnej kampanii biskupów Kenii.

W przesłaniu na tę okoliczność zwracają oni uwagę, że ostatnie 4 lata w ich kraju „odznaczały się wołaniami o większą odpowiedzialność tych, którym powierzono kierownicze stanowiska”. Episkopat przypomina kilkakrotne próby złożenia wniosku o wotum nieufności względem urzędującego prezydenta, oskarżenia polityków o korupcję i inne oznaki kryzysu. Wskazuje zatem na konieczność „nie głosowania na podstawie przynależności etnicznej czy bogactwa kandydatów, jak to zdarzało się w przeszłości”. Kenijski Kościół pragnie w ten sposób przygotować naród do najbliższych, sierpniowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Hierarchowie zaproponowali do refleksji wiernych po jednym temacie na każdy tydzień Wielkiego Postu. Pierwszą kwestią będzie bezpieczeństwo: zarówno dzieci nienarodzonych, jak i wszystkich obywateli; drugą – młodzież i społeczeństwo; trzecią – ochrona środowiska. W czwartym tygodniu katolicy zostaną zachęceni do zastanowienia się w świetle wiary bezpośrednio nad wyborami, aby były one odpowiedzialne, przejrzyste i pokojowe. Wreszcie temat piątego tygodnia to „negatywna etniczność”. Chodzi o sytuację, w której pluralizm etniczny w Kenii nie prowadzi do wzajemnego ubogacenia, ale do podziałów i konfliktów.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama