Australia: wcześniejsze Msze Krzyżma

W niektórych diecezjach Australii już w pierwszych dniach Wielkiego Tygodnia odprawiane są Msze Krzyżma, podczas których święci się oleje. Jedną z takich liturgii sprawowano w Wielki Wtorek w katedrze w Melbourne.

O odprawianiu w Australii Mszy Krzyżma już w pierwszych dniach Wielkiego Tygodnia decydują względy duszpasterskie. 

W katedrze w Melbourne, w Wielki Wtorek, abp Denis Hart sprawował tę szczególną Eucharystię wraz z biskupami pomocniczymi oraz blisko trzystu kapłanami diecezjalnymi i zakonnymi, którzy pracują na terenie tej bardzo rozległej i jednej z najgęściej zaludnionych diecezji Australii.

Znaczenie sakramentu kapłaństwa, a zwłaszcza relacja księży do Boga i do powierzonych im wspólnot, były jednym z głównych tematów homilii ordynariusza Melbourne.

Po liturgii ordynariusz rozdał proboszczom poświęcone oleje i zaprosił wszystkich obecnych duchownych na kapłański obiad. Warto dodać, że ten znak braterskiej wspólnoty, mimo sporej różnorodności etnicznej i kulturowej posługujących kapłanów, był uwieńczeniem szerszego programu przygotowań do Wielkanocy.

Kilka dni wcześniej w domu rekolekcyjnym pasjonistów w Templestowe ponad dwustu księży wzięło wraz ze swoim biskupem udział w diecezjalnym dniu skupienia, którego uwieńczeniem było specjalne nabożeństwo pokutne i okazja dla kapłanów do skorzystania z sakramentu spowiedzi.

L. Gęsiak SJ, Melbourne/ rv


Zdjęcie: St. Patrick's Cathedral. Melbourne, Australia, autor: Douglas Paul Perkins, opublikowano na licencji: CC BY 3.0

« 1 »

reklama

reklama

reklama