Konferencja Liderów Katolickich „Radość Ewangelii w Ameryce”

W Stanach Zjednoczonych trwają przygotowania do ogólnokrajowej Konferencji Liderów Katolickich „Radość Ewangelii w Ameryce”. Odbędzie się ona w pierwszych dniach lipca b.r. w Orlando na Florydzie.

Konferencję „Radość Ewangelii w Ameryce” organizuje episkopat USA. Jej uczestnicy będą się zastanawiać, w jaki sposób Amerykanie wobec ogromnych przemian społecznych mogą najlepiej wcielać w życie adhortację apostolską Franciszka „Evangelii gaudium”.

Na Florydę pojedzie ponad 3 tys. zwierzchników i liderów kościelnych, wśród których będą biskupi, duchowieństwo i osoby świeckie. „Konferencja została zwołana, aby przyjrzeć się dzisiejszym troskom i możliwościom działania w świetle misji ewangelizacyjnej Kościoła” – powiedział dyrektor Departamentu Sprawiedliwości, Pokoju i Rozwoju Człowieka przy amerykańskim episkopacie, Jonathan Reyes.

W zamierzeniu organizatorów nie ma to być jeszcze jedno spotkanie branżowe, ale w jego centrum znajdować się będzie prawdziwe spotkanie z żywym Jezusem. Podobny zjazd odbył się tylko raz w historii Kościoła amerykańskiego, a było to w 1917 r. Episkopat szukał wówczas odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa w związku z uczestnictwem Stanów Zjednoczonych w I wojnie światowej.

Dziś, jak podkreślają biskupi, Kościół szuka odpowiedzi na innego rodzaju kryzys. Jest on związany ze zmianami demograficznymi, takimi jak wzrastająca liczba Latynosów czy porzucanie przez wielu wiernych religii zinstytucjonalizowanej. Problemami są również sytuacja ekonomiczna, zmienianie definicji małżeństwa oraz rozwój technologii, który odmienił relacje międzyludzkie.

A. Pożywio, Chicago, USA/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama