Ziemia Święta: konferencja - edukacja tworzy pokój

Apelem do odważnych wysiłków na rzecz pokoju zainaugurowano 2 lipca w Jerozolimie, międzynarodową konferencję na temat rozwiązywania konfliktów na świecie.

Spotkanie z udziałem ok. 150 naukowców, przywódców religijnych i przedstawicieli młodzieży z całego świata przebiega pod hasłem „Zaprowadzanie pokoju poprzez kulturę spotkania”. Jej organizatorem jest założona przez papieża Franciszka Fundacja Edukacyjna „Scholas Ocurrentes” we współpracy z „Harry S. Truman Research Institute for Advancement of Peace” Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

Wśród uczestników są m. in. sekretarz watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego abp Angelo Vincenzo Zani, kanclerz Papieskiej Akademii Nauk i wiceprzewodniczący " Scholas-Occurentes" bp Marcelo Sanchez Sorondo oraz nuncjusz apostolski w Ziemi Świętej abp Giuseppe Lazzarotto.

Rektor Uniwersytetu Hebrajskiego, Menachem Ben-Sasson otwierając obrady kongresu podkreślił znaczenie nauki i edukacji w dzisiejszym świecie. Zwrócił uwagę, że nauka nie zna granic, koloru skóry lub narodowości lecz jest „jedynym narzędziem, które pomaga poprawiać świat”. Wskazał, że zaangażowanie „Scholas Occurentes” jest dobrym przykładem tego, że nie chodzi o akademicką `wieżę z kości słoniowej`, ale o kontakt ze światem i życie kolejnych pokoleń. „Z Jerozolimy wyjdzie orędzie w świat: Możemy tworzyć codzienne więzy między edukacją, nauką i potrzebami świata” - powiedział Ben-Sasson.

W swoim wystąpieniu bp Sorondo wskazał na brak „paktu edukacyjnego” jako podstawowego problemu współczesności. Przypomniał, że około połowy wszystkich młodych ludzi nie ma dostępu do edukacji i są narażeni na niebezpieczeństwo „współczesnego niewolnictwa”, takich jak prostytucja, handel ludźmi i ludzkimi organami.

Na znaczenie edukacji dla pokoju podkreślił w swoim wystąpieniu abp Zani. "W świecie, w którym pokój jest codziennie zagrożony przez terroryzm, nienawiść i radykalizację postaw edukacja jest najważniejszym narzędziem. Tylko ona tworzy uniwersalną wizję wspólnych wartości i społeczną więź" - powiedział. Abp Zani wezwał do zmiany obowiązującego obecnie paradygmatu: "Wiedza nie powinna być więcej postrzegana jako własność".

O włączenie religii do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, zaapelował były minister ds. społecznych i diaspory w izraelskim rządzie, rabin Michael Melchior. "Sama edukacja traktowana jako środek na długo nie wystarczy, tym bardziej, gdy dominują w niej: wzajemna nienawiść i nieufność" - zaznaczył rabin Melchior. Jednocześnie zwrócił uwagę na pewne otwarcie ze strony radykalnych muzułmańskich i żydowskich kręgów. Jego zdaniem "istotną kwestią jest to, jak dalece uda się zachować własną tożsamość i równocześnie wspólnie kształtować świat".

Inne tematami trwającej do środy konferencji będą kwestie: zrównoważonego rozwoju, migracji i azylu. Na jej koniec do uczestników w telewizyjnym orędziu ma się zwrócić papież Franciszek.

Scholas Occurrentes to międzynarodowa sieć szkół i placówek oświatowych promująca integralne wychowanie młodzieży. Ma swą stałą siedzibę w Rzymie. Jej biuro znajduje się w należącym do Stolicy Apostolskiej pałacu św. Kaliksta na Zatybrzu. Pomysłodawcą Scholas Occurrentes jest sam papież Bergoglio, gdy był jeszcze arcybiskupem Buenos Aires.

tom (KAI) / Jerozolima

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama