Niemcy: dane statystyczne dotyczące życia Kościoła

Konferencja Episkopatu Niemiec podała dane statystyczne za rok 2016 dotyczące życia kościelnego w tym kraju. Wynika z nich, iż katolików u naszych zachodnich sąsiadów jest ponad 23 miliony.

Pozytywna informacja to fakt, że zanotowano spadek liczby osób występujących z Kościoła w porównaniu z rokiem 2015 o ok. 10 proc. (162.093 w roku 2016, a w roku 2015 181.925). Liczba tych, którzy w 2016 r. powrócili tam do wspólnoty Kościoła, jest prawie taka sama jak rok wcześniej (6.461 w 2016 i 6.474 w 2015). Przedstawiając dane sekretarz Konferencji Episkopatu Niemiec ks. Hans Langedörfer podkreślił, iż Kościół musi uważnie przyglądać się sytuacji, aby lepiej poznać jej przyczyny.

Podano także dane dotyczące życia sakramentalnego katolików niemieckich. W roku 2016 zanotowano niewielki wzrost liczby chrztów (171.531 w 2016 roku, a 167.226 w roku 2015). Natomiast mniej było niestety tych, którzy przystąpili do bierzmowania (149.796 w roku 2016, 154.261 w roku 2015). Liczba par, które poprosiły o sakrament małżeństwa, pozostała prawie na tym samym poziomie (43.610 w 2016 roku, a 44.158 w roku 2015).

Zaprezentowane dane statystyczne zawierają także informacje dotyczące uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Mówią one, iż niewiele ponad 10 procent (10,2 procenta) katolików niemieckich regularnie bierze udział w Eucharystii. Najbardziej gorliwi katolicy zamieszkują wschodnią część tego kraju: diecezję zgorzelecką, erfurcką i drezdeńsko-miśnieńską. W Kościele tym posługuje ponad 8,5 [i pół] tys. kapłanów (8.786), a wraz z emerytami jest ich tam blisko 14 tys. (13.856).

pp/ rv, settimananews

« 1 »

reklama

reklama

reklama