Biskupi koreańscy: życie człowieka musi być chronione

W odpowiedzi na petycję o zniesienie ustawy antyaborcyjnej Kościół jeszcze raz pragnie podkreślić, że aborcja jest dzieciobójstwem.

Kościół jeszcze raz pragnie podkreślić, że aborcja jest dzieciobójstwem, zabiciem człowieka, a życie płodu w żadnych okolicznościach nie może być niszczone – napisali biskupi południowej Korei w odpowiedzi na zapowiedzianą przez biuro prezydenta tego kraju rewizję obowiązującego prawa.

W 2012 r. trybunał konstytucyjny Korei Południowej potwierdził uchwalony tam w połowie XX wieku zakaz aborcji i stwierdził, że życie płodu ludzkiego i jego matki są od siebie odrębne. Stąd „prawo kobiety do samostanowienia nie może mieć wyższej wartości niż prawo płodu do życia i w interesie publicznym leży chronienie go”. W ostatnim czasie ok. 230 tys. Koreańczyków podpisało petycję o zniesienie ustawy antyaborcyjnej.

Wyrażając zaniepokojenie zapowiedzią jej rewizji koreańscy biskupi podkreślili, że prawo istoty ludzkiej do życia nie może być łamane przez egoizm innego człowieka. Zaznaczyli, że Kościół katolicki przeciwstawia się jakimkolwiek procedurom, które miałyby zaaprobować aborcję. „Życie ludzkie należy szanować od momentu poczęcia – czytamy w deklaracji opublikowanej przez episkopat. – Od tej chwili trzeba je uznać za podmiot praw człowieka, w tym niezbywalnego prawa każdej istoty ludzkiej do życia”.
« 1 »

reklama

reklama

reklama