Caritas: wyprawki szkolne wędrują na Wschód

Akcja "Tornister Pełen Uśmiechów" rozszerza się poza granice Polski. Na przełomie sierpnia i września ponad 600 tornistrów trafi nie tylko do ubogich dzieci w diecezji, ale także na Białorusi i Litwie.

- Kiedy nam, w Polsce, jest coraz lepiej, to szukamy tych, którzy mają polskie korzenie, a wciąż przerastają ich takie potrzeby, jak zaopatrzenie dzieci w wyprawkę szkolną - wyjaśnia ks. Tomasz Roda, dyrektor diecezjalnej Caritas.

W tym roku Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej przygotowała o połowę mniej tornistrów niż w roku ubiegłym. Składa się na to sytuacja finansowa rodzin, które lepiej sobie radzą z zaopatrzeniem dzieci w asortyment uczniowski m.in. dzięki programowi 500+, a także nowemu programowi rządowemu Wyprawka 300+.

Mimo wszystko programy te nie pokrywają w pełni kosztów, które w roku szkolnym ponoszą rodzice uczniów. Wciąż są takie domy, gdzie potrzebne jest dodatkowe wsparcie. Właśnie o nich pamięta Caritas. - Zauważają to nasi wolontariusze, którzy mają dobre rozeznanie w swoich środowiskach i którzy są blisko rodzin, borykających się nie tylko z biedą, ale i chorobami czy innymi poważnymi problemami, a czasem po prostu z niezaradnością - wyjaśnia ks. Tomasz Roda, dyrektor CDKK. - Poza tym trzeba pamiętać, że pomoc socjalna nie działa jak czarodziejska różdżka. Problemy finansowe rodzin nie znikną od razu, potrzeba na to jeszcze lat. To będzie długi proces zanim polska rodzina, zwłaszcza wielodzietna, stanie pewnie na nogi.

Caritas przekazała swoim wolontariuszom w parafiach 550 plecaków, oni zaś zachęcali parafian do zakupu wskazanych produktów. Poza tym wiele Parafialnych Zespołów Caritas z własnych środków przygotowało dodatkowe wyprawki uczniowskie. W tych dniach wypełnione tornistry trafiają do dzieci, a z początkiem września zostaną poświęcone w kościołach podczas uroczystości inaugurujących nowy rok szkolny.

W ramach tegorocznego "Tornistra" ponad 80 plecaków przygotowali nasi diecezjanie dla rodaków z Polonii. - Kiedy nam, w Polsce, jest coraz lepiej, to szukamy tych, którzy mają polskie korzenie, a wciąż przerastają ich takie potrzeby, jak zaopatrzenie dzieci w wyprawkę szkolną. Dzielimy się z nimi tym, co mamy - wyjaśnia ks. Roda.

30 tornistrów trafi do uczniów polskiej szkoły w Pikieliszkach pod Wilnem. - Te wyprawki szkolne przygotowali harcerze, młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz rodziny szensztackie - powiedziała Paulina Kaźmierczak z centrali Caritas. - 2 września tornistry dotrą do odbiorców. Zawieziemy je jadąc z pielgrzymką do Wilna, w którą udajemy się jako pracownicy Caritas.

- Jedziemy po to, by nawiązać współpracę, ponieważ nie traktujemy tego jako jednorazowej akcji, ale patrzymy na to w szerszej perspektywie niesienia pomocy ludziom na Wschodzie - dodaje dyrektor.

Partnerem Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w tej długofalowej misji będzie Caritas diecezji Padeborn w Niemczech, która zadeklarowała się, że razem z naszą diecezją zrealizuje grudniową akcję charytatywną "Pusta choinka".

Ponadto w czerwcu 50 tornistrów trafiło do dzieci na Białorusi. Część otrzymały niektóre dzieci z Grodna, które gościły na kolonii w ośrodku Caritas w Kołobrzegu. Pozostałą część zawiozły swoim ubogim kolegom z parafii.

km / Koszalin

« 1 »

reklama

reklama

reklama