Łotewskie pielgrzymowanie

Piesze pielgrzymki, to nie tylko polska specjalność. Do łotewskiego narodowego sanktuarium w Agłonie na 15 sierpnia zmierzają pątnicy z różnych stron kraju.

Najdłuższą drogę przemierza kilkunastoosobowa grupa pątników, która już trzeci miesiąc wędruje wzdłuż granic Łotwy dla uczczenia stulecia niepodległości. Wspiera ich modlitewnie i medialnie tutejsze Radio Maryja. Dziennikarze, zresztą nie tylko mediów katolickich, towarzyszą też innym grupom, które wędrują z różnych miast i parafii, m.in. z Rygi, Lipawy i Jełgawy. Pątnicy modlą się za ojczyznę, ale też w intencji wrześniowej wizyty Papieża Franciszka w krajach bałtyckich. Wszystkie te grupy, na ogół kilkudziesięcioosobowe, wędrując różnymi drogami spotkają się w Agłonie przed tradycyjnym odpustem Wniebowzięcia Matki Bożej, gdzie połączą się z tysiącami wiernych przybyłych na centralne uroczystości.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama