Nagasaki: wystawa o chrystianizacji Japonii

Historia przeszło 300 lat prześladowań japońskich chrześcijan jest kandydatem do światowego dziedzictwa UNESCO.

Dwanaście miejsc związanych z prześladowaniami chrześcijan w Japonii od XVII do XIX wieku kandyduje do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od 1 kwietnia w głównym kościele Nagasaki, można oglądać wystawę, która przedstawia historię wprowadzania chrześcijaństwa na tamtych terenach. Wystawa zawiera m.in. przedmioty, które służyły jako symbole chrześcijańskiego kultu, ale w taki sposób, by władze nie mogły ich rozpoznać.

Pierwszym misjonarzem, który dotarł do Kraju Kwitnącej Wiśni był jezuita, św. Franciszek Ksawery. Już za jego obecności na wyspach japońskich prozelityzm był karany śmiercią. Prześladowania nasiliły się szczególnie w okresie Edo, za szogunatu Tokugawa, gdy Japonia poddała się dobrowolnej izolacji od świata zewnętrznego (sakoku), a chrześcijaństwo zostało zakazane. W dziesięć lat po zakończeniu blokady, kiedy na wyspy dotarli pierwsi misjonarze, spotkali mieszkańców, którzy od 300 lat praktykowali wiarę chrześcijańską w ukryciu. Formalnie zakaz praktykowania chrześcijaństwa został zniesiony dopiero w roku 1873 pod naciskami państw zachodnich.

Pierwszą wybudowaną wówczas świątynią był właśnie kościół Oura w Nagasaki, noszący imię 26 męczenników japońskich. Uznany za element dziedzictwa narodowego kościół-muzeum pretenduje obecnie do dziedzictwa światowego.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama