Sudan Południowy: uwolniono kolejną grupę dzieci-żołnierzy

Szacuje się, że ok. 20 tys. dzieci znajduje się w rękach różnych grup zbrojnych w Sudanie Południowym i wykorzystywane jest w bezpośrednich starciach zbrojnych, a także do ciężkiej pracy, czy też jako seksualni niewolnicy.

W tych dniach m.in. dzięki zabiegom UNICEF-u, udało się uwolnić 130 z nich. Od stycznia br. wolność odzyskało ponad 900 dzieci-żołnierzy. Podpisane ostatnio porozumienie między walczącymi stronami daje nadzieję na poprawę tej sytuacji.

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego Giorgia Gelfi, odpowiedzialna z ramienia organizacji Lekarze dla Afryki za projekty w Sudanie Południowym, wskazała na działania podejmowane w celu ułatwiania uwalnianym dzieciom powrotu do normalnego życia w społeczeństwie.

- Próbujemy stworzyć dla tych dzieci programy ułatwiające im powrót do normalnego życia, w tym powrót do swoich rodzin. Chodzi o rodzaj resocjalizacji ponieważ nie zawsze ich powrót jest akceptowany - stwierdziła Giorgia Gelfi. - Potem, jeżeli dziecko jest w wieku szkolnym, to kolejnym krokiem w odnalezieniu się w społeczeństwie jest powrót do szkoły. Jeżeli natomiast są starsi to pomagamy im w znalezieniu pracy, którą mogliby wykonywać i w ten sposób integrować się ze społeczeństwem także na poziomie ekonomicznym i jednocześnie zapomnieć o tym, czego doświadczyli w przeszłości.

Giorgia Gelfi podkreśliła także, że uwalniane dzieci objęte są opieką lekarską i psychologiczną. Ponadto UNICEF, aby ułatwić im powrót do swoich domów, zabezpiecza ich rodzinom pomoc żywnościową na trzy miesiące.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao