Bp Bizzeti: pomimo różnic Piotr i Paweł zawsze trwali w jedności

Obchodzona wczoraj uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła ma szczególne znaczenie dla Turcji. Św. Piotr zanim przeniósł się do Rzymu, był bowiem biskupem chrześcijańskiej wspólnoty w Antiochii.

Jak powiedział Radiu Watykańskiemu wikariusz apostolski Anatolii bp. Paolo Bizzeti głównym miejscem obchodów uroczystości św. Ap. Piotra i Pawła jest tam tzw. Grota Piotra, czyli starożytny kościół skalny na górze Silpius, ponownie otwarty dla wiernych w 2015 r., po trwającej wiele lat konserwacji.

Uroczystości trwały od kilku dni. Najpierw miały miejsce nieszpory w Cerkwii prawosławnej, następnego dnia celebrowano Mszę w Kościele katolickim. Wczorajsze obchody miały charakter publiczny: ekumeniczny i świecki. Uczestniczyły w nich również władze lokalne Antiochii. Udział mieli także nuncjusz apostolski, włodarze miasta, patriarcha prawosławny.

Bizzeti – świadectwo jedności w różnorodności

“Wartość upamiętnienia postaci Piotra i Pawła wyraża się w tym, że byli dwoma osobami bardzo różnymi. Jako uczniowie Jezusa przebyli inną drogę. Mieli także odmienny sposób podejścia do sprawowanej posługi, a jednak pozostawali zawsze zjednoczeni, również pośród różnic i kontrowersji. Pozostawali zawsze w pełnej jedności – podkreślił bp Bizzeti. I lud chrześcijański, z właściwym sobie wyczuciem, zawsze postrzegał ich jako towarzyszących sobie nierozerwalnie. I to jest mocne świadectwo jedności w różnorodności.”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao