Litwa: 450 lat jezuitów

Na Litwie rozpoczął się rok jubileuszowy związany z 450-leciem przybycia do tego kraju jezuitów. Specjalną uchwałę przyjął w tej sprawie litewski Sejm, a w niedzielę nastąpiła oficjalna inauguracja obchodów w Wilnie, Kownie i Szawlach, tam, gdzie istnieją jezuickie placówki zakonne.

Na Litwę jezuici przybyli we wrześniu 1569 r. i od razu rozpoczęli w Wilnie działalność edukacyjną, która doprowadziła później do utworzenia Akademii Wileńskiej oraz całej sieci szkół obejmującej także tereny współczesnej północno-wschodniej Polski, Białorusi, a nawet Łotwy i Estonii. Oprócz tego Towarzystwo Jezusowe utworzyło w terenie skutecznie działające duszpasterstwo misyjne, dając m.in. ważny wkład w rozwój i utrwalenie lokalnych języków i kultur. Właśnie ten historyczny fakt pragnął uwydatnić litewski parlament, nie zapominając również o dzisiejszym wkładzie jezuitów w szkolnictwo i ewangelizację. Mówiono o tym podczas inauguracyjnych Mszy, w których wzięli udział przedstawiciele Kościoła i miejscowych władz, a nawet innych wyznań.

Rok jubileuszowy obejmie szereg imprez, w tym konferencje historyczne, spotkania alumnów jezuickich szkół czy ruchów duszpasterskich związanych z duchowością ignacjańską.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama