Niemcy: Kościół chce kontynuować „drogę synodalną”

Konferencja Biskupów Niemieckich oraz Centralny Komitet Katolików tego kraju (ZdK) kontynuują przygotowania do „drogi synodalnej”. Mimo krytyki z Rzymu pragną one kontynuować reformy wewnątrz Kościoła swojego kraju.

Podkreślili to uczestnicy zakończonej 14 września w Fuldzie Wspólnej Konferencji apelując o odważne i zaangażowane kontynuowanie „drogi synodalnej” w duchu Ewangelii.

Przewodniczący episkopatu Niemiec kard. Reinhard Marx przypomniał, że Kościół katolicki jest posłany do wszystkich ludzi. „Kościół nie jest dla siebie samego. Odpowiedzialność za to posłanie Kościoła do ludzi ponoszą w szczególny sposób biskupi w powierzonej im trosce duszpasterskiej, a przez chrzest w misji Kościoła uczestniczy każdy ochrzczony. Każdy ochrzczony jest «misją», jak powiedział papież Franciszek i dotyczy to wszystkich dziedzin życia Kościoła”, stwierdził metropolita Monachium.

W tym kontekście należy też rozumieć różne procesy dialogu i struktur w lokalnym Kościele w Niemczech. Wszystko skupia się wokół pytania, jak w sposób najbardziej właściwy głosić wszystkim ludziom Ewangelię Jezusa Chrystusa w różnych okolicznościach kulturowych i regionalnych, a także jak może być sprawowana Eucharystia jako zaproszenie do spotkania z Trójjedynym Bogiem.

Z kolei przewodniczący ZdK Thomas Sternberg powiedział, że chodzi o to, aby odzyskać zaufanie tak, aby było można „mówić w sposób wiarygodny o naszej wierze”.

Uczestnicy konferencji w Fuldzie napisali wspólny list do papieża Franciszka będący ich odpowiedzią na list papieski „Do pielgrzymującego Ludu Bożego w Niemczech”, który otrzymali pod koniec czerwca. oświadczyli, że z uwagą przyjęli list, w którym Franciszek opisał sytuację Kościoła katolickiego Niemiec u progu jego „drogi synodalnej”. „Poszliśmy za wskazaniami, które dał nam Ojciec Święty na naszą drogę, rozważyliśmy też, jakie powinniśmy wyciągnąć konsekwencje”, napisali członkowie komisji. Przyznali, że poczuli się umocnieni, a papież podziela ich „troskę o przyszłość Kościoła w Niemczech” i że zachęcił ich do „poszukiwania szczerej odpowiedzi na aktualną sytuację”.

Autorzy listu pragną nadawać „drodze synodalnej” kształt „procesu duchowego”. Zapewnili też papieża o swojej łączności z nim „w duchu kościelnym”, ponieważ - jak napisali - mają „na uwadze zarówno jedność Kościoła jako całości, jak i sytuację na miejscu.

W czasie Wspólnej Konferencji wypracowano cztery dokumenty robocze dotyczące moralności seksualnej, formy życia kapłańskiego, władzy i jej podziału oraz roli kobiet w służbie i urzędach Kościoła. Dyskutowano też nad statutem dla „drogi synodalnej”, ale go nie ogłoszono. Ten dokument ma stanowić podstawę obrad jesiennego zebrania Konferencji Biskupów Niemieckich w dniach 23-26 września także w Fuldzie, musi być też jeszcze omówiony z Centralnym Komitetem Katolików. Oba gremia muszą zaakceptować program, aby zaplanowana na okres dwóch lat „droga synodalna” mogła zgodnie z planem rozpocząć się w grudniu.

Według niemieckiej agencji katolickiej KNA cztery dokumenty, nad którymi biskupi i przedstawiciele ZdK obradowali w Fuldzie, mają stanowić podstawę dla czterech kręgów tematycznych - forów „drogi synodalnej”. Forum na temat władzy i jej podziału obejmuje m.in. napięcia między nauczaniem i praktyką Kościoła, „ale także między sposobem, w jakim sprawowana jest władza w Kościele i standardami społeczeństwa pluralistycznego w demokratycznym państwie prawa”. Forum o „moralności seksualnej” ma się odnieść do różnic między nauczaniem i praktyką w tym zakresie.

Jako „bardzo pilną” określono grupę roboczą poświęconą roli kobiet w Kościele. W oficjalnej informacji stwierdzono, że jest to „ważny sprawdzian dla autentyczności woli reform”, gdyż wiele kobiet traci zaufanie do instytucji Kościoła. Czwarte forum ma się zająć „formą życia kapłańskiego”; obejmie ono również duchowość, natomiast wyłączona została kwestia kapłaństwa kobiet w przyszłości.

Wspólna Konferencja została utworzona podczas Synodu w Würzburgu (1971–1975) jako stały organ Kościoła w Niemczech. W jej skład wchodzi po 10 przedstawicieli Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich i członków Niemieckiej Konferencji Biskupów oraz zaproszeni eksperci. Ostatnio Wspólna Konferencja obradowała 5 lipca nad statutem „drogi synodalnej”. W obradach zakończonych 14 września w Fuldzie uczestniczyło 45 osób.

ts / Fulda

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama