O. Spadaro: ekologia to kwestia sprawiedliwości społecznej

Synod o Amazonii ma zasięg uniwerasalny i dotyczy zarówno całego Kościoła, jak i całego świata.


Amazonia jest domem dla zamieszkującej ją ludności, ale jej sprawy odnoszą się do przyszłości wszystkich nas. W ten sposób redaktor naczelny jezuickiego periodyku La Civiltà Cattolica odniósł się do zbliżającego się spotkania biskupów na temat Amazonii, komentując artykuły dwóch sekretarzy specjalnych tego wydarzenia: bp. Davida Martineza de Aguirre Guinea i o. Michaela Czerny’ego.

O. Antonio Spadaro zaznaczył, że na kwestie ekologiczne, które na pewno będą także poruszane w czasie obrad, trzeba popatrzeć w sposób całościowy, gdyż stają się one nową syntezą społecznego nauczania Kościoła.

Ludy tubylcze muszą się stać podmiotami ewangelizacji

    “ Przede wszystkim trzeba podkreślić, że dla Franciszka kwestie ekologiczne bezpośrednio wiążą się ze sprawiedliwością społeczną. Widać jak bieda i migracje, tak obecne w Afryce, rodzą się w wyniku pustynnienia, a więc z powodu niszczenia środowiska naturalnego, naszego wspólnego domu. Tak więc związek między ekologią a sprawiedliwością społeczną jest fundamentalny, trzeba to uznać i to będzie bardzo ważny temat na najbliższym Synodzie – zaznaczył redaktor naczelny La Civiltà Cattolica. – Oprócz tego w czasie Synodu na pewno będzie mowa o nowych drogach głoszenia Ewangelii, które musi znaleźć Kościół w Amazonii. W ostatnich latach widać, jak spadek ilości zakonników i zakonnic w tym regionie przyczynia się do coraz większych problemów Kościoła katolickiego i jego misji wśród ludów tubylczych. Wymaga to od Kościoła zarówno wierności, jak i odwagi. Z drugiej strony poruszona też będzie kwestia inkulturacji. Ważną rzeczą bowiem jest, aby ludy tubylcze stawały się aktywnymi podmiotami ewangelizacji, a nie tylko jej odbiorcami. To wyzwanie o charakterze eklezjalnym: jaki powinien być Kościół dziś i Kościół w przyszłości. ”

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama