Papież o programie życia chrześcijanina

Jezus dokonuje cudownych znaków nie po to, by wzbudzać zadziwienie, leczy aby objawić swą miłość. Franciszek mówił o tym w czasie południowego spotkania na Anioł Pański komentując pierwszy z cudów, którego Jezus dokonał w Kanie Galilejskiej przemieniając wodę w wino.

Papież zauważył, że na tym weselu doprawdy zostało zawarte Nowe Przymierze, a całemu Kościołowi powierzona nowa misja: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Ojciec Święty podkreślił, że nieprzypadkowo na początku życia publicznego Jezusa umiejscowiona jest ceremonia zaślubin, ponieważ w Nim Bóg poślubił ludzkość: i to jest dobra wiadomość, pomimo że ci, którzy Go zaprosili, jeszcze nie wiedzą, że u ich stołu zasiadł Syn Boży i że On jest prawdziwym Oblubieńcem. Rzeczywiście cała tajemnica znaku Kany opiera się na obecności tego Boskiego oblubieńca, który nadal się objawia. Franciszek wskazał, że w kontekście przymierza rozumiemy w pełni znaczenie symbolu wina, które znajduje się w centrum tego cudu.

“Woda jest niezbędna do życia, ale wino wyraża obfitość uczty i radość wesela. Przemieniając w wino wodę zgromadzoną w stągwiach używanych do «żydowskich oczyszczeń», Jezus dokonał wymownego znaku: przemienił Prawo Mojżeszowe w Ewangelię niosącą radość – mówił Franciszek. – Słowa, które Maryja skierowała do sług są ukoronowaniem obrazu oblubieńczego z Kany: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Także dzisiaj Matka Boża mówi nam wszystkim: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Te słowa są cennym dziedzictwem, jakie zostawiła nam Matka.”

Franciszek podkreślił, że nowa misja Kościoła kryjąca się w poleceniu: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» zakłada służbę Panu. Oznacza ona słuchanie i wprowadzanie w czyn Jego Słowa.

    “Jest to proste i istotne zalecenie Matki Jezusa, program życia chrześcijanina. Dla każdego z nas, czerpanie ze stągwi jest równoznaczne z zaufaniem Słowu i Sakramentom, aby w naszym życiu doświadczyć łaski Bożej. Wtedy również my, podobnie jak starosta weselny, który spróbował wody zamienionej w wino, możemy wykrzyknąć: «Zachowałeś dobre wino aż do tej pory».”

Papież modlił się, by Najświętsza Dziewica pomagała nam pójść za jej zachętą: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, abyśmy mogli w pełni otworzyć się na Jezusa, rozpoznając w codziennym życiu znaki Jego ożywczej obecności.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama