Raport Caritas o tzw. "zapomnianych konfliktach" i ich ofiarach

Raport Caritas wskazuje, że w roku 2017 było na świecie 378 zapomnianych konfliktów. Zadziwiająca jest nie tylko ich ilość, ale także rozmiar społecznej amnezji i obojętności wobec ciągle narastającej przemocy w skali światowej.


W roku 2017 na świecie było ponad 370 konflików (378). Wśród nich 20 można zaliczyć do wojen o znacznej intensywności, w które wciągniętych było 15 krajów – dane te opublikowała Włoska Caritas w raporcie o tzw. zapomnianych konfliktach, który został przygotowany wraz z katolickim pismem Famiglia Cristiana.

Raport zatytułowany: „Ciężar broni” powstał z okazji 70. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Obejmuje on również sondaż wśród ponad 2 tys. uczniów gimnazjów oraz harcerzy. Wynika z niego, że ponad połowa młodych Włochów (około 60 procent), chciałaby ograniczenia produkcji broni w kraju. Szczególnie jest przeciwna jej eksportowi w miejsca, gdzie toczy się wojna.

Zadziwiająca jest natomiast amnezja i ignorancja dotycząca bolesnych problemów, z którymi zmaga się świat. 24 procent uczniów gimnazjów nie przypomina sobie żadnej wojny. Prawie 40 procent nie potrafi wskazać chociażby jednej wojny toczącej się aktualnie na świecie. Podobny wskaźnik obejmuje ostatnich pięć ostatnich lat. Młodzi ludzie nie przypominają sobie także żadnych zmachów terrorystycznych.

Większość badanych, ponad 61 procent, uważa za właściwe przyjmowanie, pod pewnymi warunkami osób, które opuściły swoje ziemie z powodu wojen. Natomiast prawie 29 procent uważa za słuszne ich przyjmowanie niezależnie od możliwości, jakimi dysponują poszczególne kraje. Jedynie 13 procent badanych nie uważa za właściwe przyjmowanie osób, które uciekają ze swoich krajów z racji zagrożenia przemocą. Znacząca większość badanych uważa, że wojna pozostaje „problemem do przyzwyciężenia” w wyniku postępu kulturowego.

« 1 »

reklama

reklama

reklama