Student z Neapolu: chrześcijanie towarzyszą innym w ich poszukiwaniach prawdy

Konferencja w Neapolu, w której wziął udział Papież Franciszek, jest elementem wieloletniej działalności teologicznej Papieskiego Wydziału Teologicznego


Papieski Wydział Teologiczny Południowych Włoch od kilku lat pracuje nad rozwojem teologii odpowiedniej dla nowego kontekstu Morza Śródziemnego, charakteryzującego się zjawiskiem wielkiej migracji i międzykulturowości. Efektem tych poszukiwań jest m.in. konferencja, w której wziął udział Papież.


O przygotowaniach do tego wydarzenia opowiada Radiu Watykańskiemu Luigi Territo, student teologii fundamentalnej tego wydziału.

Dialog z innymi religiami i kulturami

    “ Od początku roku mogliśmy brać udział w różnych kursach związanych z tematem konferencji. Były to więc kwestie dotyczące dialogu międzyreligijnego, spotkania kultur, świata uchodźców, migracji. Tematy te stanowią także poważną część wykładów na studiach teologicznych naszej uczelni – powiedział Luigi Territo. - Natomiast to, co mnie najbardziej uderzyło, to zaproszenie do dialogu. Chrześcijanie są towarzyszami na drodze innych religii oraz kulturowych poszukiwań. Uczymy się jedni od drugich. W konkrecie widać to chociażby w dialogu, jaki Papież Franciszek podejmuje ze światem islamskim. Nie jest to jakaś strategia, ale sposób na życie. ”

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama