Zebranie biskupów na granicy USA-Meksyk

Biskupi Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych spotkali się w przygranicznym Matamoros w Meksyku. Biskupom na sercach leży troska o migrantów. Zebrali się, aby wspólnie znaleźć środki pomocy ubogim.

Spotkanie zaowocowało wspólnym oświadczeniem podpisanym przez biskupów meksykańskich i amerykańskich, którzy wyrazili zaniepokojenie sytuacją nierówności i przemocy, jakiej doświadczają migranci i zobowiązali się do dalszej obrony praw człowieka, a szczególnie osób ubogich.

Matamoros, które znajduje się na południowym brzegu Rio Grande, bezpośrednio przy granicy z USA, zna dramat imigrantów z Ameryki Łacińskiej z pierwszej ręki. Władze amerykańskie często odrzucają ich prośby o azyl oraz są oni poddawani długim i niepewnym procesom weryfikacyjnym bez gwarancji zamieszkania w USA i jakiejkolwiek ochrony. „Migranci są zagrożeni przez przemoc i dyskryminację, dlatego my, biskupi, nie możemy nie wyrazić naszej troski o ludzi, których ubóstwo zmusza do opuszczenia swojej ziemi i którzy w czasie podróży są narażeni na poważne niebezpieczeństwa i odrzucenie” – czytamy w oświadczeniu.

Biskupi podkreślają dramat rozdzielonych rodzin i nieludzkie warunki, które panują w wielu ośrodkach detencyjnych. Zapewniają, że są „zasmuceni wzrostem rasizmu, nienawiści i dyskryminacji oraz faktem, że migranci są postrzegani jako najeźdźcy i przestępcy”. „Cierpimy z powodu dramatu deportowanych, którzy widzą, że wysiłki poszły na marne i którzy wracają do domu bez pieniędzy i z długami, które zaciągnęli u przemytników. Napełnia nas żałobą także to, że wielu z nich, w poszukiwaniu lepszej przyszłości, straciło życie”. – napisali hierarchowie.

Na koniec biskupi przypominają rządom USA, Meksyku, Kanady, Ameryki Środkowej i Karaibów o pilnej potrzebie stworzenia warunków, w których każdy ma możliwość dążenia do „integralnego rozwoju oraz godnego i pokojowego życia”.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao