500. rocznica pierwszej Mszy św. w Chile, podczas wyprawy Ferdynanda Magellana

Papież Franciszek przesłał list do biskupa Bernarda Bastres Florence z Punta Arenas z okazji 500-lecia pierwszej Mszy celebrowanej na terytorium Chile. Miało to miejsce 11 listopada 1520 roku na wzgórzu Monte Cruz, w cieśninie Magellana

W dostępnych w języku polskim tekstach na temat wielkiej wyprawy Magellana bardzo rzadko pojawia się informacja, że pragnienie odkryć geograficznych i zysku handlowego związanego z odkryciem drogi do Indii nie było jedyną motywacją podróżnika. Był on także zapalonym misjonarzem, pragnącym nawrócić na chrześcijaństwo napotkanych tubylców. Stało się to bezpośrednią przyczyną jego śmierci na Filipinach. Chrzest, którego udzielił królowi Humabonowi z Cebu, wraz z wieloma tysiącami jego poddanych, wzbudził gwałtowny sprzeciw wielu pogańskich przywódców. Jednym z nich był wódz plemienia z wyspy Mactan - to w bitwie z nim Magellan stracił życie.

W liście do chilijskiego biskupa Ojciec Święty zwraca uwagę, że to z Eucharystii niczym ze źródła płynie do nas łaska skutecznie uświęcająca ludzi w Chrystusie na większą chwałę Boga. To Msza św. celebrowana 500 lat temu przez Pedra de Valderramę, kapelana wyprawy Ferdynanda Magellana dała początek Kościołowi, który pielgrzymuje od wieków w Chile.

Franciszek przyznaje, że chociaż z powodu pandemii nie można sprawować liturgii z licznym udziałem wiernych, to nie ma żadnej przeszkody, która mogłaby uciszyć wdzięczność wypływającą z serc synów i córek Kościoła w Chile. Papież wezwał, by przy tej okazji ponownie oddać się Panu Bogu, z wiarą i miłością, a także w nadziei, że nadal będzie nam towarzyszył w naszym pielgrzymowaniu przez historię.

Ojciec Święty zachęcił również do przeżywania celebracji tajemnicy Eucharystii, która jednoczy z Jezusem, w duchu adoracji i dziękczynienia Panu, ponieważ jest ona zasadą nowego życia i jedności, która pobudza do wzrastania w braterskiej służbie najuboższym i wykluczonym ze społeczeństwa. Dodał, że Matka Najświętsza jako wzór i wspomożycielka chrześcijan uczy ufać Panu i spełniać Jego wolę, w miłości i sprawiedliwości, abyśmy byli w świecie radosnymi świadkami Ewangelii.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama