Amerykanie zawierzą swój kraj Maryi

7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, amerykański Kościół katolicki zjednoczy się w modlitwie „Różaniec za Amerykę”.

Przewodniczący episkopatu USA abp. Jose H. Gomez w specjalnym orędziu podkreślił „szczególną rolę Maryi, zwłaszcza w czasach niepewności, politycznego zamętu, pandemii i trzęsień ziemi, podobnie jak to miało miejsce w czasach św. Juana Diego i objawień Matki Bożej w Guadalupe”. Wyznał, że spoglądając z okna kaplicy swojej rezydencji w Los Angeles na autostradę US 101 i odmawiając różaniec, szczególnie zwraca się do Matki Bożej z Guadalupe, a także wspomina św. Junipera Serrę i innych misjonarzy, którzy przed 300 laty głosili Ewangelię, przechodząc dokładnie tą samą drogą. Zauważył, że Maryja jest obecna w każdej epoce i zostawia swój ślad na wielkich wydarzeniach tej epoki. Jest obecna, bo jest naszą Matką, Matką wszystkich chrześcijan i matką całej ludzkości”.

„Żyjemy w czasach, w których różne wydarzenia bardzo szybko są przenoszone na nasze małe ekrany natychmiast wyrwane z kontekstu. Wówczas myślimy, że historia jest tylko ludzkim wymysłem i spoglądamy na nią przez pryzmat współczesnych wartości i priorytetów. W tym kontekście bycie wierzącym oznacza niejako uczynienie kroku w tył i spojrzenie na rzeczy w świetle wiary. Bóg rządzi wszystkimi narodami i jest Panem dziejów. Nie ma wiec dwóch historii paralelnych: z jednej strony historii danego kraju, a z drugiej historii zbawienia. Historia jest jedna, ponieważ Bóg jest jeden. I jest to historia miłości, w której Bóg wzywa swoje dzieci poprzez krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ta (jedna) historia prowadzi nas do opisanych przez św. Piotra «nowych niebios i nowej Ziemi, w której zamieszkają sprawiedliwi». Jako ludzie wierzący musimy wznieść się ponad chaos wydarzeń bieżących i szukać woli Bożej w tych wydarzeniach. Maryja odgrywa tu kluczową rolę, ponieważ przez nią Jezus Chrystus wszedł w ludzką historię. Jest to przyczyna, dla której musimy zbliżać się do Maryi, do Jej sposobu widzenia świata i Jej sposobu życia. Wszystko, co czyni Maryja, jest wskazaniem na Jej Syna, na Jego przykazania i tajemnice życia. W każdej więc epoce Maryja w swojej matczynej opiece wyraża Bożą Opatrzność: plan miłości i dla świata i dla każdego człowieka . Dlatego w obecnym momencie niepokojów trzeba się tym bardziej jej zwierzyć”.

Arcybiskup Gomez przypomina, że nieco wcześniej (2 maja br.) wraz z całym episkopatem powtórnie zawierzył „nasz wspaniały kraj Niepokalanemu Sercu Maryi, a teraz na nowo wraz ze wszystkimi biskupami i wszystkimi wiernymi z Północy i Południa, ze Wschodu i z Zachodu połączymy się w prośbie do Maryi o pomoc, modląc się poprzez wirtualny «Różaniec za Amerykę»”. Do różańca dołączą także wojskowi służący za granicą, których w osobnej odezwie zachęcił biskup polowy, abp Timothy Broglio.

Na stronie internetowej (lacatholics.org/rosary-for-america) podane zostaną szczegółowe informacje, w jaki sposób 7 października będzie można dołączyć także swoje intencje do wirtualnego „Różańca za Amerykę”, w językach angielskim i hiszpańskim.

Źródło: o.pj (KAI) / Los Angeles
« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao