Kard. Raï wzywa do wyborów i aktywnej neutralności

Kard. Béchara Boutros Raï, maronicki patriarcha Antiochii zwrócił się z apelem o przeprowadzenie w Libanie przyspieszonych wyborów parlamentarnych oraz sformowanie nowego rządu, jak domagają się mieszkańcy tego kraju.

Liban od miesięcy zmaga się z poważnym kryzysem społecznym, gospodarczym i politycznym, pogłębionym przez pandemię koronawirusa. Tragiczna sytuacja pogorszyła się znacznie 4 sierpnia w wyniku wybuchu w porcie w Bejrucie powodując śmierć setek osób oraz tysiące rannych, a także pozbawiając dachu nad głową wielu ludzi.

                Kard. Raï opublikował „Memorandum dla Libanu i jego aktywnej neutralności”. Zawiera ono aktualizację wezwania skierowanego do ONZ oraz do wspólnoty arabskiej i międzynarodowej. Patriarcha tłumaczy w nim wszystkie racje historyczne, polityczne, ekonomiczne, kulturalne oraz te związane z bezpieczeństwem, które pobudzają Libańczyków do podjęcia drogi „neutralności”. Powinna ona stanowić fundament jedności kraju i zachowania jego dziedzictwa historycznego w czasie przemian geograficznych oraz politycznych. Kardynał wskazuje, że neutralność Libanu jest siłą oraz gwarancją jego stabilności. Neutralny Liban może wnieść wielki wkład w stabilność regionu, obronę praw narodów arabskich oraz budowanie pokoju, a także w ustanowienie bezpiecznych i sprawiedliwych relacji pomiędzy krajami Bliskiego Wschodu i Europą. Apel zawarty w Memorandum zawiera bardzo szczegółowe punkty: pokazuje racje historycznej propozycji, omawia samą koncepcję aktywnej neutralności, jej znaczenie jako źródła niezależności i stabilności Libanu, korzyści jakie płyną dla kraju oraz jego gospodarki oraz przedstawia konkluzje.

                Samo pojęcie aktywnej neutralności oznacza odrzucenie przez Liban wchodzenia w koalicje oraz konflikty na poziomie regionalnym i międzynarodowym, powstrzymanie się od ingerowania w sprawy innych krajów. Następnie zakłada twórczy udział w inicjatywach solidarności oraz obrony praw na całym Bliskim Wschodzie. Liban może stanowić pomost pomiędzy różnymi kulturami, religiami oraz społeczeństwami, Wschodem i Zachodem. Trzecim aspektem aktywnej neutralności jest wzmocnienie państwa libańskiego, aby było zdolne do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama