Niemcy: biskup pomocniczy Kolonii zawiesza uczestnictwo w Drodze Synodalnej

Biskup Dominik Schwaderlapp częściowo zawiesza uczestnictwo w Drodze Synodalnej. Rzecz dotyczy forum dyskusyjnego „Życie w udanych związkach”. - Linia, którą podąża większość ma na celu zmianę moralności seksualnej Kościoła - powiedział bp Schwaderlapp. Dodał, że „ta droga nie jest jego”.

Według organizatorów Drogi Synodalnej biskup pomocniczy archidiecezji kolońskiej jest dotychczas jedynym, który wycofał się z jednego z czterech dyskusyjnych forów synodalnych. W wywiadzie bp Schwaderlapp stwierdził, że dotychczasowe dyskusje na forum, prezentujące różne poglądy, „w żadnym wypadku nie odbywały się w agresywnej, ale konstruktywnej atmosferze”. „Niemniej jednak ujawniła się masowa różnica zdań w kluczowych kwestiach” - zaznaczył.

„W przeciwieństwie do obecnego nauczania Kościoła, większość uczestników forum podtrzymuje tezę, że z seksualnością łączy się nie tylko płodność i miłość, ale także inne wartości, takie jak pożądanie i tożsamość. W związku z tym nie ma hierarchii w ramach tych wartości, które ponadto muszą być realizowane równocześnie”, wyjaśnił bp Schwaderlapp. Celem dyskusji jest też ponowna ocena środków antykoncepcyjnych, aktów homoseksualnych, masturbacji, sztucznego zapłodnienia oraz sytuacji osób rozwiedzionych, które zawarły ponownie cywilny związek małżeński. Forum zamierza kontynuować dyskusję w oparciu o wspomnianą wyżej tezę podstawową.

Ruchome piaski

Biskup zaznaczył, że nie jest zainteresowany tylko „formalnym utrzymywaniem swojego stanowiska”. Jest przekonany, że nauczanie Kościoła „prowadzi do wolności, miłości i szczęścia”. Jego zdaniem stanowisko większości uczestników forum jest, niestety, budowane na „ruchomych piaskach”.

Jednym z celów rozpoczętej w grudniu ub. r. przez Konferencję Episkopatu Niemiec i Centralny Komitet Niemieckich Katolików (ZdK) Drogi Synodalnej jest odzyskanie zaufania po skandalach nadużyć seksualnych przez ludzi Kościoła. W ciągu dwuletniego procesu zgromadzenie Drogi Synodalnej zbierze się czterokrotnie. Tematyka jest dyskutowana w czterech około 30-osobowych gremiach doradczych – forach Drogi Synodalnej i dotyczy moralności seksualnej, formy życia kapłańskiego, władzy i jej podziału oraz roli kobiet w służbie i urzędach Kościoła.

W zaplanowanej na dwa lata debacie nad reformami uczestniczy 230 osób – biskupów i świeckich. Członkowie zgromadzenia pochodzą ze wszystkich dziedzin życia Kościoła: są wśród nich biskupi i księża, asystentki i asystenci pastoralni, diakoni, przedstawiciele młodzieży, zakonnice i zakonnicy oraz pracownicy parafii i inni. Wśród gości obrad będą nuncjusz apostolski w Niemczech a także liczni obserwatorzy z Niemiec i krajów sąsiednich.

tom (KAI) / Würzburg

« 1 »

reklama

reklama

reklama