Przymusowe nawrócenia chrześcijanek w Pakistanie – jest nadzieja na zmianę!

Pojawia się nadzieja na zmianę dramatycznej sytuacji chrześcijańskiej mniejszości religijnej w Pakistanie. Asia Bibi to najbardziej znany, ale niestety nie jedyny przypadek drastycznego łamania praw do wolności wyznania. Ofiarą prześladowań co roku padają tysiące młodych chrześcijańskich dziewcząt

Miesiąc temu pisaliśmy o dramacie młodych pakistańskich chrześcijanek, porywanych z domów, zmuszanych do małżeństwa z muzułmanami i przejścia na islam: https://opoka.news/milczenie-swiata-wobec-dramatu-pakistanskich-chrzescijanek

Apele i naciski na władze tego kraju zaczęły jednak przynosić pierwsze efekty. Pakistański premier Imran Khan zarządził dochodzenie w sprawie przymusowej konwersji kobiet i dziewcząt z mniejszości religijnych w tym kraju.

Jedną z grup, która nie ustawała w swych apelach, przypominających o niesprawiedliwościach dotykających prześladowanych na całym świecie jest International Christian Concern. Zwracała ona uwagę na fakt, że wiele ofiar przymusowych małżeństw w Pakistanie to nieletnie dziewczęta. Podkreślała także, że przy milczącym przyzwoleniu miejscowych władz ma miejsce wiele aktów molestowania seksualnego i przetrzymywanie ofiar wbrew ich woli, a zawierane w ten sposób małżeństwa są bezprawne.

Chociaż małżeństwa małoletnich są w Pakistanie formalnie nielegalne, sądy zazwyczaj nie egzekwują tych przepisów. Prawo państwowe ustępuje nieraz prawu szariatu. W jego świetle możliwe jest zawarcie małżeństwa przez dziecko po pierwszej menstruacji. Islam jest religią państwową Pakistanu, a mniejszości religijne stanowią zaledwie ok. 3% populacji.

Tahir Mehmood Ashrafi, specjalny przedstawiciel premiera Pakistanu ds. harmonii religijnej, oświadczył na konferencji prasowej 30 listopada, że Imran Kahn „zarządził przeprowadzenie dochodzenia w poszczególnych przypadkach przymusowych nawróceń nieletnich dziewcząt należących do społeczności mniejszościowych, zwłaszcza chrześcijańskich i hinduistycznych, w celu znalezienia przyczyn tej sytuacji”.

Według danych podawanych przez ICC proceder trwa od wielu lat. Już 2014 r. badanie przeprowadzone przez Ruch na rzecz Solidarności i Pokoju w Pakistanie, wskazało, że co roku w Pakistanie uprowadzanych jest około 1000 chrześcijańskich i hinduistycznych kobiet i dziewcząt, które zmuszane są do zawarcia małżeństwa i nawrócenia na islam.

Jeden z najnowszych przypadków, który zyskał szczególny rozgłos, dotyczy uprowadzenia Arzoo Raja, 13-letniej katoliczki z Karaczi przez 44-letniego mężczyznę, który zmusił ją do nawrócenia na islam i poślubienia go. Ali Azhar porwał swą ofiarę w biały dzień 13 października. Rodzice Radży zostali poinformowani dzień później przez policję, że ich córka przeszła na islam i wyszła za mąż za Azhara, rzekomo z własnej woli. Dwa tygodnie po uprowadzeniu, 27 października, Wysoki Sąd w Sindh, na podstawie wymuszonych zeznań dziewczyny, jakoby miała 18 lat, orzekł, że małżeństwo jest ważne i że Azhar nie zostanie aresztowany. Pod wpływem nacisków sąd zmuszony był jednak zmienić swoje orzeczenie, dzięki czemu Radżę uwolniono 2 listopada, a Azhara oskarżono o gwałt.

W sierpniu 2019 roku przywódcy katoliccy wraz z innymi przywódcami religijnymi podpisali wspólną rezolucję, w której zwrócili się do rządu pakistańskiego o przyjęcie zabezpieczeń chroniących mniejszości religijne. Pierwszy punkt tej rezolucji dotyczy postulatu ustanowienia minimalnego wieku małżeńskiego na poziomie 18 lat; obecny wiek małżeński dla kobiet wynosi obecnie 16 lat. Przywódcy religijni zauważyli również, że „w świetle Koranu nie ma możliwości nawrócenia pod przymusem”. Na tej podstawie wezwali do wprowadzenia przepisów przeciwko uprowadzeniom, przemocy seksualnej i przymusowemu nawracaniu na islam, co ich zdaniem nie odpowiada „prawdziwemu duchowi islamu”. Centrum Sprawiedliwości Społecznej (CSJ), katolicka pakistańska organizacja społeczna planuje 8 grudnia przedstawić rządowi rezolucję dotyczącą ochrony praw mniejszości seksualnych, w szczególności dotyczącą przymusowych nawróceń.

Podejście do mniejszości religijnych w Pakistanie wzbudza niepokój na całym świecie. Departament Stanu USA w 2018 r. określił Pakistan mianem „kraju szczególnej troski” ze względu na prześladowania religijne. Pakistańskie ustawy o bluźnierstwie, wprowadzone w latach 1980-1986, nakładają surowe kary na tych, którzy bezczeszczą Koran lub zniesławiają bądź obrażają Muhammada. Chociaż rząd bezpośrednio nigdy nie wykonywał wyroków na osobach objętych tą ustawą, była ona wielokrotnie inspiracją dla oddolnych prześladowań, na które nie reagowały władze. Wiele osób oskarżonych o bluźnierstwo zostało zamordowanych, a ofiarą przemocy padli także liczni zwolennicy zmiany prawa.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama