Specjalny list Franciszka na otwarcie Instytutu Kultury św. Jana Pawła II

Dzisiaj, 18 maja br. papież Franciszek przekazał specjalny list na ręce twórców Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II, który – w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – inauguruje działalność na rzymskim uniwersytecie Angelicum z inicjatywy polskich katolików świeckich.

List zostanie odczytany podczas uroczystości inauguracyjnej, transmitowanej na żywo od godz. 17.00 zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Uroczystość podpisania dokumentów powołujących do życia Instytut Kultury Św. Jana Pawła II rozpocznie się w poniedziałek 18 maja o godz. 17.00 i będzie transmitowana równocześnie na dwóch kanałach Youtube (https://youtu.be/5ZuLd7HrZi0 oraz https://www.youtube.com/watch?v=OurfV7oL9A4).

W jej trakcie odczytany zostanie list papieża Franciszka, głos zabiorą również przedstawiciele uczelni, inicjatorzy oraz fundatorzy Instytutu. Uroczystość swoją obecnością zaszczycą także polscy kardynałowie na co dzień pracujący w Watykanie. Na koniec, wykład inauguracyjny wygłosi prof. Remi Brague z paryskiej Sorbony. [Program uroczystości – na końcu tej informacji].

Instytut Kultury Św. Jana Pawła II został powołany z inicjatywy polskich organizacji pozarządowych jako wyraz hołdu wobec Wielkiego Papieża na 100. rocznicę jego urodzin. W całości finansowany jest ze środków osób prywatnych, chcących wyrazić swoją wdzięczność wobec Jana Pawła II. W ciągu ostatnich dni grono fundatorów Instytutu poszerzyło się o kolejne osoby.

W zamyśle jego twórców, do grona fundatorów Instytutu może dołączyć każdy, kto poczuwa się do więzi z Janem Pawłem II i rozumie wagę i konieczność kształcenia nowych pokoleń katolickich elit na macierzystej uczelni Karola Wojtyły –  to na Angelicum pisał on swoją pracę doktorską.

Osoby pragnące dołączyć do grona fundatorów mają kilka możliwości do wyboru. Jedną z nich jest darowizna-cegiełka w wysokości 10 000 zł, dzięki której darczyńcy po zakończeniu zbiórki zostaną upamiętnieni  mosiężnymi tabliczkami z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem oraz datą 18.05.2020. Tabliczki zostaną umieszczone na okres 10 lat w największej, zabytkowej auli im. Jana Pawła II w Angelicum w Rzymie, w której może zasiadać tysiąc osób.

Do grona fundatorów Instytutu można dołączyć poprzez specjalnie dedykowane do tego strony internetowe – na stronie Fundacji Świętego Mikołaja (https://teologiapolityczna.pl/jp2 – wpłaty w PLN) i na stronie Angelicum (https://angelicum.it/give/#donate-now – wpłaty w USD i EURO).

Plan Uroczystości [18.05.2020 – godz. 17.00]

- Uroczyste otwarcie – przemówienie o. Michała Palucha OP – Jego Magnificencji rektora Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum);

- Odczytanie listu papieża Franciszka – list odczyta bp Jan Romeo Pawłowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej;

- Przemówienie kard. Stanisława Ryłki, współpracownika trzech papieży: Jana Pawła Ii, Benedykta XVI i Franciszka;

- Przemówienie o. Pablo Carlosa Sicouly’ego OP, socjusza do spraw życia intelektualnego Zakonu Dominikanów;

- Przemówienie o. Serge’a Thomasa Bonino OP – dziekana Wydziału Filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum);

- Przemówienie o. Ryszarda Rybki OP – dyrektora Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum);

- Przemówienie o. Pawła Kozackiego OP – prowincjała polskiej prowincji Dominikanów;

- Uroczyste podpisanie umowy;

- Przemówienie Dariusza Karłowicza z Fundacji Świętego Mikołaja (wraz z Mateuszem Bednarkiewiczem pomysłodawcy utworzenia Instytutu);

- Przemówienia przedstawicieli Rady Fundatorów: Jolanty i Mirosława Gruszków, Krzysztofa Domareckiego, Wojciecha Piaseckiego;

- Wykład prof. Rémiego Brague'a pt. On importance of culture. Thinking with John Paul II.

Inicjatorami powołania Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II są dwie polskie organizacje pozarządowe: Fundacja Świętego Mikołaja i Fundacja Futura – Iuventa. Wykładowcami Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II będą wybitni intelektualiści z całego świata, reprezentujący różne dyscypliny naukowe.

***

Fundacja Świętego Mikołaja od 1998 roku stara się w praktyce realizować etos wynikający z nauczania św. Jana Pawła II. W ciągu 21 lat istnienia na aktywność charytatywną, naukową i kulturalną fundacja zebrała ponad 11,5 mln. Euro. W tym czasie Fundacja zorganizowała szereg projektów naukowych, wydała kilkadziesiąt książek najwybitniejszych filozofów i myślicieli, w tym nowe tłumaczenia dialogów Platona i Ksenofonta, dzieła:Gertrude Himmelfarb, Alain Besancon, Charles H. Kahn, Christian Meier,Leo Strauss, Eric Voegelin. Fundacja współpracuje między innymi z takimi twórcami, jak: Remi Brague, Antoni Libera, John Milbank, o. Jacek Salij OP, ks. Jerzy Szymik, Eva Thompson, Krzysztof Zanussi oraz wieloma innymi uczonymi, pisarzami i artystami.

Więcej informacji: www.teologiapolityczna.pl i www.mikolaj.org.pl

Fundację „FUTURA – IUVENTA” powołał do życia w 1993 r. Maciej Bednarkiewicz. Maciej Bednarkiewicz był polskim adwokatem, politykiem, opozycjonistą walczącym w ruchu polskiej Solidarności, Prezesem Polskiej Adwokatury, posłem na Sejm zaangażowany w odbudowę państwa Polskiego po 1989. Blisko współpracował z polskim Kościołem. Od 1993 roku był członkiem Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Watykanie, założonej w 1981 roku przez papieża Jana Pawła II. Funkcję tę pełnił do śmierci.

Decyzją Rady Administracyjnej watykańskiej Fundacji Maciej Bednarkiewicz został powołany na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Przedstawicielstwa Fundacji Jana Pawła II w Polsce. Przedstawicielstwo miało za cel szerzenia kultury chrześcijańskiej, pogłębiania i upowszechniania nauki Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem nauczania i działalności Jana Pawła II.

Celem ustanowionej w 1998 roku Fundacji „Futura – Iuventa” było i jest nadal popieranie inicjatyw w dziedzinach kultury i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw podejmowanych przez ludzi młodych w dziedzinie edukacji i kultury. W ramach swojej działalności Fundacja wspierała działalność Przedstawicielstwa Fundacji Jana Pawła II. Między innymi produkowała dla Fundacji Jana Pawła II filmy dokumentalne, starała się także wspierać inne inicjatywy edukacyjne jak np. Chrześcijański festiwal filmowy „Kino z Duszą”.

Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum) mieści się w sercu Rzymu i jest instytucją dominikańską. Korzenie Uniwersytetu sięgają średniowiecznego dominikańskiego domu studiów w Rzymie, założonego w XIII wieku, w którym nauczał Akwinata. Angelicum jest jedną z najbardziej wpływowych uczelni katolickich, która kształci przyszłe elity Kościoła z całego świata. Oferuje edukację w języku włoskim i angielskim na czterech wydziałach – teologii, filozofii, prawa kanonicznego i nauk społecznych.

Uczelnia współpracuje z instytucjami akademickimi z całego świata goszcząc studentów niemal 100 różnych narodowości. Wśród jej absolwentów jest wiele znanych postaci, które wywarły ogromny wpływ na losy świata i Kościoła, wśród nich m.in. Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II. Poza nim w samym tylko XX oraz na początku XXI wieku studia na Angelicum ukończyli zarówno przyszli kardynałowie, arcybiskupi i biskupi (tacy jak: Georges Cottier,Timothy Dolan, Stanisław Gądecki, Tadeusz Gocłowski, Józef Michalik,Timothy T. O’Donnell, Marc Ouellet, Javier Echevarria Rodriguez, Fulton Sheen czy Austin Anthony Vetter), jak i reformatorzy teologii i myśli katolickiej (między innymi Józef Maria Bocheński, Marie-Dominique Chenu, Martin Grabmann czy Servais-Théodore Pinckaers) oraz laureaci i osoby nominowane do Nagrody Nobla (Dominique Pire, José Raúl Vera López). Rektorem uczelni jest obecnie polski Dominikanin – o. prof. Michał Paluch OP.

źródło: Krzysztof Wojciechowski, Fundacja Świętego Mikołaja

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao