Tu chrześcijanie cierpią najbardziej

Ukazał się "Światowy Indeks Prześladowań 2020" organizacji Open Doors. Podano 50 krajów, w których prawa chrześcijan są szczególnie łamane.

Kraje o ekstremalnym zasięgu prześladowań wg punktów indeksowych:

 1. Korea Północna - 94
 2. Afganistan - 93
 3. Somalia - 92
 4. Libia - 90
 5. Pakistan - 88
 6. Erytrea - 87
 7. Sudan - 85
 8. Jemen - 85
 9. Iran - 85
 10. Indie - 83
 11. Syria - 82

Kraje o bardzo wysokim zasięgu prześladowań:

 1. Nigeria - 80
 2. Arabia Saudyjska - 79
 3. Malediwy - 78
 4. Irak - 76
 5. Egipt - 76
 6. Algieria - 73
 7. Uzbekistan - 73
 8. Mjanma (Birma) - 73
 9. Laos - 72
 10. Wietnam - 72
 11. Turkmenistan - 70
 12. Chiny - 70
 13. Mauretania - 68
 14. Republika Środkowoafrykańska - 68
 15. Maroko - 66
 16. Katar - 66
 17. Burkina Faso - 66
 18. Mali - 66
 19. Sri Lanka - 65
 20. Tadżykistan - 65
 21. Nepal - 64
 22. Jordania - 64
 23. Tunezja - 64
 24. Kazachstan - 64
 25. Turcja - 63
 26. Brunei - 63
 27. Bangladesz - 63
 28. Etiopia - 63
 29. Malezja - 62
 30. Kolumbia - 62
 31. Oman - 62
 32. Kuwejt - 62
 33. Kenia - 61
 34. Bhutan - 61

Kraje o wysokim zasięgu prześladowań:

 1. Federacja Rosyjska - 60
 2. Zjednoczone Emiraty Arabskie - 60
 3. Kamerun - 60
 4. Indonezja - 60
 5. Niger - 60

Metoda badań

Światowy Indeks Prześladowań opiera się na koncepcji „pięciu obszarów życia”, aby określić przejawy i następstwa prześladowania tak dokładnie, jak to możliwe. Dzięki indywidualnej analizie każdej z tych dziedzin możliwe jest bardzo dokonane zróżnicowanej oceny panującego ucisku („squeeze”) względem każdego z obszarów. Szósty element analizy przenika potencjalnie wszystkie pięć obszarów życia.

1. Życie prywatne: Każdy człowiek ma prawo do bezpiecznego życia prywatnego. W zakresie praw człowieka mowa tu o wolności słowa i sumienia. W zakresie wolności religijnej o „forum internum”. Czy chrześcijanie mogą w swoim własnym domu modlić się i studiować Pismo  Święte? Czy muszą obawiać się niezapowiedzianych wizyt i ich konsekwencji?

2. Życie rodzinne: Każdy człowiek jest członkiem jakiejś rodziny. Obok indywidualnej sfery prywatnej właśnie ten obszar należy do najbardziej osobistych. Czy państwo lub krewni próbują uniemożliwić chrześcijanom praktykowanie ich wiary lub głoszenie jej innym? Ta forma prześladowania jest szczególnie trudna dla chrześcijan nawróconych z islamu, ale również dla innych konwertytów.

3. Życie społeczne: Każdy człowiek żyje w otoczeniu pewnej grupy ludzi o określonych cechach. W krajach, gdzie przynależność do plemienia lub grupy etnicznej ma duże znaczenie, może ona oznaczać utrudnienia w życiu chrześcijan. Czy oni mogą bez przeszkód wykonywać codzienne czynności i brać udział w życiu społecznym, na przykład korzystać z publicznych studni? Czy lokalne władze albo wpływowe osoby, na przykład duchowi przywódcy, wykorzystują wiarę chrześcijan jako pretekst, by ich dyskryminować, grozić im lub wręcz podburzać przeciwko nim resztę społeczności?

4. Życie w państwie: Każdy człowiek żyje w jakimś kraju. Pod tym kątem poddano ocenie rolę rządu centralnego oraz władz lokalnych: czy kontrolują one życie swoich obywateli? Czy chrześcijanie są wolni i mogą swobodnie uczestniczyć w społeczeństwie obywatelskim i w życiu publicznym? Czy są traktowani jako obywatele drugiej kategorii? Czy w ustawodawstwie lub wymiarze sprawiedliwości dochodzi do ograniczania wolności wyznania?

5. Życie w kościele:
Każdy chrześcijanin jest członkiem Kościoła lub wspólnoty. Czy chrześcijanie mają zapewnioną wolność praktykowania swojej wiary we wspólnocie? Jeśli występują jakieś ograniczenia, to jak bardzo są one dotkliwe? W debatach na temat praw człowieka, gdy mowa jest o przestrzeganiu wolności wyznania, czynnik wspólnoty ma szczególnie duże znaczenie.

Kolejnym, decydującym aspektem jest kwestia „przemocy fizycznej”. Problemy w tym zakresie dotyczą wszystkich pięciu wymienionych obszarów, w których dochodzi do faktycznych ataków na chrześcijan w związku z wyznawaną przez nich wiarą oraz na ich budynki. Uważnie przyglądając się temu aspektowi, można uniknąć sytuacji, w której pojedyncze, niekiedy spektakularne akty przemocy wykrzywiają ogólny obraz, przez co rzeczywisty stopień prześladowań mógłby zostać przedstawiony nie do końca zgodnie z prawdą.

Za zgodą Open Doors

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao