Niemcy: episkopat o nadużyciach i drodze synodalnej

W dokumencie podsumowującym obrady episkopatu niemieccy biskupi wyrazili sprzeciw wobec wszelkich form eutanazji. Podjęli także kolejne kroki zmierzające do wyjaśnienia wszystkich przypadków nadużyć seksualnych w Kościele


„Ponownie wyrażamy nasz sprzeciw wobec wszelkich form wspomaganego samobójstwa” piszą niemieccy biskupi w dokumencie zamykającym trzydniową wiosenną sesję plenarną episkopatu. W obradach, które odbyły się wyłącznie w formie cyfrowej poruszono między innymi kwestię wykorzystania seksualnego nieletnich przez duchownych oraz drogę synodalną, na której Kościół w Niemczech od roku debatuje o możliwych reformach.

Najbardziej widocznym znakiem tegorocznej sesji plenarnej niemieckich biskupów jest zapewne decyzja personalna: na stanowisko sekretarza generalnego konferencji Episkopatu Niemiec biskupi wybrali Beatę Gilles, doktor teologii, do tej pory odpowiedzialną za sprawy dzieci, młodzieży i rodziny w diecezji Limburga.

Szczególnie palącym tematem była i jest sprawa wyjaśniania przypadków molestowania seksualnego. Na początku roku niemiecki episkopat wspólnie z pełnomocnikiem rządu federalnego podpisał umowę, która zobowiązuje wszystkie 27 diecezji do utworzenia niezależnych komisji jako mechanizmów kontrolnych.

Jak stwierdził na konferencji prasowej bp Georg Bätzing, „biskupi podtrzymują swoje zobowiązanie do bezwarunkowego wyjaśniania przestępstw wykorzystywania seksualnego nieletnich w sferze kościelnej”. Przewodniczący niemieckiego episkopatu jednocześnie zaznaczył, że koncentrowanie się na aktualnej sytuacji w archidiecezji kolońskiej nie jest słuszne. W ostatnich miesiącach niemieckie media zarzucały kolońskiemu kardynałowi Woelkiemu, że nie chce opublikować niezależnego raportu na temat przemocy seksualnej w swojej archidiecezji. Kardynał jednak wielokrotnie mówił, że jest to podyktowane błędami w raporcie i zlecił sporządzenie raportu innej kancelarii adwokackiej jednocześnie zapowiadając, że w połowie marca zostanie opublikowany również wcześniejszy raport.

Niemieccy biskupi ocenili też drogę synodalną, ustanowione wspólnie z Centralnym Komitetem Katolików Niemieckich forum debat o koniecznych reformach. Zdaniem przewondniczącego episkopatu prace w tym gremium są konstruktywne, a kwestie sporne – w tym między innymi etyka seksualna – będą przedmiotem kolejnych spotkań. „Mam nadzieję, że uda nam się również wnieść impulsy płynące z naszych doświadczeń na Synod Biskupów zapowiedziany przez Papieża Franciszka w Rzymie w październiku 2022 roku” - powiedział dziś bp Bätzing.

Niemieccy biskupi postanowili także zreformować formację kapłańską. Ma ona zostać scentralizowana w Münster, Moguncji, Monachium, Frankfurcie St. Georgen i ewentualnie w Erfurcie. Ponadto biskupi potwierdzili konieczność rozmów ze Stolicą Apostolską w sprawie możliwości przystępowania do Komunii świętej niekatolickich chrześcijan, a także zapowiedzieli szersze badania nad fenomenem wystąpień z Kościoła.

« 1 »

reklama

reklama

reklama