Nuncjusz o abp. Hoserze: „był wyciągniętą ręką Ojca Świętego Franciszka ku Medziugorju”

Nuncjusz apostolski w Bośni i Hercegowinie abp Luigi Pezzuto przewodniczył 26 sierpnia w Medziugorju Mszy św. za duszę śp. abp Henryka Hosera, zmarłego 13 bm. w Warszawie. Od 2017 aż do śmierci był on z nominacji Franciszka związany z tym hercegowińskim sanktuarium i miejscem pielgrzymkowym

Początkowo pełnił funkcję specjalnego wysłannika do zbadania tam sytuacji, a od 31 maja 2018 był wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla tamtejszej parafii.

Wraz z dyplomatą papieskim liturgię koncelebrowali kard. Vinko Puljić z Sarajewa, miejscowy biskup mostarsko-duvański Petar Palić, dwaj inni biskupi i 95 kapłanów z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i innych krajów. Przybyło wielu wiernych zarówno tamtejszych parafian, jak i pielgrzymów. Wszyscy oni dziękowali Bogu za polskiego arcybiskupa, który od 2017 wiele uczynił dla tej parafii.

Witając wszystkich obecnych przełożony hercegowińskiej prowincji franciszkanów o. Miljenko Šteko zwrócił uwagę, że abp Hoser „pełen doświadczenia życiowego i zawodowego, przybył do Medziugorja i stał się jednym z nas. Ze swoim łagodnym uśmiechem i zdecydowaniem człowieka, który wie, po co tu się znalazł, niezmiernie oddany Matce Bożej, był dla nas bezpieczną przystanią po tak wielu latach niepewności. Był wyciągniętą ręką Ojca Świętego Franciszka ku Medziugorju”.

„A to brzemię, które cię objęło i pokochało, będzie nadal rozbrzmiewało w tej prastarej modlitwie «Mater Dei, ora pro nobis» [Matko Boże, módl się za nami], gdy twoje oczy z nadzieją spoglądają na kamienny horyzont i wspaniałość zachodzącego słońca, a twoje palce nadal przesuwają różaniec w dłoniach, podczas gdy rano czuje się zapach nowego dnia. I zawsze będziemy cię z wdzięcznością wspominać. Cieszymy się, że mieliśmy Ciebie, że byłeś z nami… Pozostajesz na zawsze wpisany w nasze serca, nasze życie i nasze Medziugorje” – powiedział o. prowincjał.

W kazaniu główny celebrans przypomniał zasługi zmarłego, którego poznał jeszcze w Rwandzie, gdzie przyszły arcybiskup pracował wiele lat jako misjonarz-pallotyn, a obecny arcybiskup był tam wówczas sekretarzem nuncjatury apostolskiej. Przywoławszy kilka szczególnie ważnych wydarzeń z tamtego okresu, kaznodzieja podkreślił „cenny wkład, jaki abp Hoser wniósł tutaj, w Medziugorju w czasie swej trzyletniej posługi, najpierw jako specjalny wysłannik Stolicy Apostolskiej, a następnie jako wizytator apostolski o charakterze specjalnym dla tutejszej parafii”.

„Buduje nas jego życie kapłańskie, które przezywał jako człowiek sprawiedliwy w znaczeniu biblijnym, głęboko świadom swej siły – kapłana Boga Najwyższego” – powiedział nuncjusz. Zwrócił uwagę na „widoczną [u abp. Hosera] pobożność maryjną, która sprawiła, że całkowicie poświęcił się zjawisku Medziugorja i zapewnieniu tej troski duszpasterskiej, którą papież Franciszek pragnął nadać temu miejscu”.

Wezwał całe zgromadzenie liturgiczne do wyrażenia głębokiej wdzięczności Bogu za to, że posłał arcybiskupa do Medziugorja, jego wspólnocie zakonnej (pallotynom), jego rodzinie, jak również franciszkanom, którzy go tutaj przyjęli. Oddzielne podziękowanie skierował nuncjusz do o. Pericy Ostojicia, który współpracował z abp. Hoserem w ciągu ostatnich trzech lat jako jego sekretarz.

Jesteśmy pewni, że w raju czekała na niego Maryja Panna, której tu, w Medziugorju szczególnie służył, szerząc część i nabożeństwo do Niej w świetle chrystologii i chrystocentryzmu. Dlatego powierzamy abp. Hosera Królowej Pokoju i Miłosierdzia Bożego” – zakończył kazanie abp Pezzuto.

Pod koniec Mszy sprawującym ją hierarchom i kapłanom podziękował miejscowy proboszcz o. Marinko Šakota i dodał: „Dziękuję papieżowi Franciszkowi za to, że przysłał do nas arcybiskupa Hosera i dziękuję arcybiskupowi za to wszystko, co zrobił dla Medziugorja, a to, co zrobił, jest wielkie i bardzo ważne”.


« 1 »

reklama

reklama

reklama