Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijańską do Wietnamu

24 listopada obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętych męczenników z Wietnamu, czyli św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy. Byli to pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijańską do Wietnamu.

Misjonarze przybyli do Wietnamu w 1533 roku. Jak czytamy na stronie brewiarz.pl, „ich działalność nie spotkała się z przychylnością władz, które wydalały obcokrajowców ze swojego terytorium. Przez kolejne trzy stulecia chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską, zwłaszcza podczas panowania cesarza Minh-Manga w latach 1820-1840. Zginęło wtedy od 100 do 300 tysięcy wierzących”.

Św. Jan Paweł II kanonizował w Rzymie 18 czerwca 1988 roku 117 męczenników z lat 1745-1862. Wśród nich jest 96 Wietnamczyków, 11 Hiszpanów i 10 Francuzów. Było to ośmiu biskupów i pięćdziesięciu kapłanów, a pozostali to ludzie świeccy. Jak podaje brewiarz.pl, „prawie połowa kanonizowanych (50 osób) należała do Rodziny Dominikańskiej. Ponieważ zamieszkiwali oni teren apostolatu Tonkin Wschodni (położony na wschód od rzeki Czerwonej), który papież Innocenty XIII powierzył dominikanom z Filipin, nazywa się ich często męczennikami z Tonkinu”.

Św. Andrzej Dung-Lac, prezbiter, reprezentuje wietnamskich męczenników. Był on w pierwszej grupie beatyfikowanych męczenników z Wietnamu w 1900 roku. Oddany Bogu na modlitwie, nie bał się głoszenia Słowa Bożego, gdzie tylko to było możliwe. Wraz z innym kapłanem, Piotrem Thi, został aresztowany i przeszedł okropne tortury. Obaj zostali ścięci mieczem 21 grudnia 1839 roku. Do grona świętych męczenników zalicza się jeszcze m.in.: Tomasza Tran Van-Thieu, który zginął uduszony za wiarę, św. Emanuela le Van-Phung, mężnego katechetę, św. Agnieszkę (Agnes) Le Thi Thanh, która jest jedyną kobietą jaka znalazła się w gronie tych 117 męczenników, czy też bp. Ignacego Delgado OP, przetrzymywanego w malutkiej klatce i ściętego za wiarę w Chrystusa.

źródło za: brewiarz.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama