„Reguła niezatwierdzona” to niezwykłe świadectwo duchowości św. Franciszka

Święty Franciszek nie przestaje inspirować, zadziwiać i zachęcać kolejnych pokoleń do życia w sposób wierny Ewangelii. Reguła z 1221 r. jest świadectwem wartości najdroższych jego sercu – warto więc przyjrzeć się jej uważniej

Rodzina franciszkańska na całym świecie, przeżywa w tym roku jubileusz 800-lecia, od zredagowania przez Franciszka z Asyżu tzw. Reguły niezatwierdzonej (1221-2021). Tekst ten, liczący 23 rozdziały, z powodu swego „nadmiernie” duchowego charakteru nie mógł zostać przedstawiony papieżowi do jego zatwierdzenia. Pomimo, że nie jest on obowiązującym z prawnego punktu widzenia opisem sposobu życia braci mniejszych, to odkrywa wiele aspektów wewnętrznego życia brata Franciszka i charyzmatu, jaki chciał przekazać swoim naśladowcom. Przede wszystkim jest najdłuższym spośród wszystkich Pism św. Franciszka. Jego ostateczna redakcja miała miejsce przed kapitułą generalną braci, którzy zebrali się w Asyżu na uroczystość Zielonych Świąt w 1221 roku. Tekst ten jednak nie powstał w ciągu kilku miesięcy poprzedzających tę kapitułę. Franciszek przy jego tworzeniu posłużył się wszystkimi zebranymi i spisanymi decyzjami poprzednich kapituł, tworząc z nich jedną całość. W ten sposób Reguła niezatwierdzona pozwala odtworzyć proces powstawania zakonu w pierwszych latach jego istnienia i zorientować się, jakie były najważniejsze wartości charyzmatyczne, w oparciu o które zostały podejmowane konkretne decyzje. Interesujące jest to, iż w przeciwieństwie do tego co się powszechnie uważa, Franciszek nie jest jedynym autorem tego pisma. Już sam fakt, że podejmowane, a następnie spisane rozstrzygnięcia brały pod uwagę zdanie i opinie wszystkich braci, świadczy o nowym sposobie funkcjonowania pierwotnej wspólnoty braci mniejszych.

Studiujący myśl brata Franciszka, uważają, iż Reguła niezatwierdzona jest świadectwem niezmiernie twórczej postawy Franciszka z Asyżu, jego otwartości na działanie Ducha Świętego i umiejętności przystosowania się do zmieniających się warunków.

Tegoroczny jubileusz jest zatem dobrą okazją dla wspólnot franciszkańskich, aby się z nim zapoznać.

Wiesław Block, kapucyn, wykładowca Duchowości franciszkańskiej na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie, proponuje cykl kilku spotkań w formie online, które mają przybliżyć historię powstania oraz przesłanie tego tak wyjątkowego dokumentu. Spotkania przeznaczone są zarówno dla wspólnot franciszkańskich, jak i dla poszczególnych osób, zainteresowanych duchowością franciszkańską. Odbywają się one przy wykorzystaniu platformy ZOOM. Przewidziany czas jednego wykładu to ok. 60 min. Daty spotkań zostaną ustalone po uprzednim zgłoszeniu się osób zainteresowanych.

Adres kontaktowy: regulaniezatwierdzona@gmail.com

« 1 »

reklama

reklama

reklama