Modlą się do niego ukąszeni przez węże. Kim był św. Hilary?

Św. Hilary, biskup Poitiers, należy do pierwszych wyznawców, którym Kościół na Zachodzie zaczął oddawać publicznie liturgiczną cześć.

Św. Hilary przyszedł na świat około 310 roku w Poitiers we Francji, w rodzinie pogańskiej. Szybko zaczął odkrywać świat nauki i zdobył bardzo dobre wykształcenie. W pewnym momencie zafascynowało go studiowanie Pisma Świętego. Był poruszony sposobem objawiania się Stwórcy, a w szczególności zachwycony boskim imieniem „Jestem, który Jestem”. Zagłębił się mocno w Ewangelię św. Jana i Ewangelię św. Mateusza, co sprawiło, że postanowił przyjąć chrzest. Stał się chrześcijaninem w 345 roku. Jego wiara była na tyle silna, że pięć lat później wybrano go biskupem rodzinnego miasta.

Żył w czasach, w których trwał spór ariański. Kiedy chciano potępić św. Atanazego z Aleksandrii, św. Hilary odmówił. Stwierdził, że św. Atanazy broni prawdy o bóstwie Jezusa Chrystusa. Nie spodobało się to cesarzowi Konstancjuszowi. Cesarz skazał św. Hilarego na wygnanie do Frygii w Azji Mniejszej. Św. Hilary na wygnaniu spędził kilka lat. W tym czasie zapoznawał się z teologią Wschodu. Czerpał później z niej inspirację po powrocie z wygnania. 

Św. Hilary komponował liturgiczne hymny, działał na rzecz porozumienia pomiędzy Wschodem a Zachodem, był niestrudzonym pasterzem i teologiem. Na pewno był człowiekiem nie bojącym się niczego. Mocny w wierze, pisał rozprawy, które były poruszane przez arian. I dlatego zasłynął przede wszystkim jako przeciwnik herezji zwanej arianizmem. Nadano mu nawet przydomek „obrońcy Galii", gdyż robił wszystko, aby chronić swoją ojczystą ziemię przed herezją.

Jak czytamy na stronie brewiarz.pl w jego życiorysie, „po powrocie z wygnania czynił, co tylko było w jego mocy, by zabliźnić rany, zadane Kościołowi przez Ariusza i jego protektorów. Jego zasługą było zwołanie synodu do Paryża (360), na którym biskupi Galii przyjęli wyznanie wiary, ułożone na soborze w Nicei”.

Św. Hilary był przyjacielem i kierownikiem duchowym św. Marcina, biskupa Tours. To właśnie św. Hilary ochrzcił św. Marcina! 

„Hilary wniósł ogromny wkład w rozwój chrystologii i nauki o Trójcy Świętej, dlatego też został 13 maja 1851 r. zaliczony do grona doktorów Kościoła przez bł. Piusa IX” – czytamy w jego życiorysie. Zmarł w 367 roku. „Należy do pierwszych wyznawców, którym Kościół na Zachodzie zaczął oddawać publicznie liturgiczną cześć. Wcześniej było to niemal wyłącznym przywilejem męczenników. Jest patronem Poitiers i La Roche. Modlą się do niego ukąszeni przez węże".

Św. Hilary jest świętym Kościoła katolickiego, prawosławnego, anglikańskiego i ewangelickiego.

Na podstawie: brewiarz.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama