Open Doors: Chrześcijanki doświadczają szczególnych prześladowań ze względu na płeć

Według Międzynarodowego Dzieła Chrześcijańskiego „Open Doors”, prześladowania religijne w różny sposób dotykają mężczyzn i kobiety. Doroczny raport organizacji od lat zajmującej się prześladowaniami wyznawców Chrystusa rok 2022 ujawnia w szczególności podstępną, strategiczną i endemiczną stronę niewidocznych prześladowań kobiet chrześcijańskich, poinformowała organizacja w Wiedniu w przeddzień obchodzonego 8 marca Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Raport o prześladowaniach ze względu na płeć ujawnia często niewidoczną, ale niszczącą rzeczywistość. Przemoc seksualna, przymusowe małżeństwa i inne formy przemocy fizycznej to najgorsze formy ucisku, z jakimi spotyka się wiele chrześcijańskich kobiet, często niezauważane – stwierdziła organizacja.

W ocenie Open Doors, podczas gdy prześladowania chrześcijańskich mężczyzn często mają na celu wyeliminowanie ich jako źródło środków finansowych, aby w ten sposób zwiększyć bezbronność ich krewnych, prześladowania chrześcijańskich kobiet i dziewcząt przybierają bardziej ukryte formy i mają na celu upodlenie ich do roli obiektów seksualnych i okrycie ich hańbą. Kobiety są ofiarami przemocy seksualnej, przymusowych małżeństw i handlu ludźmi. Istnieje również ryzyko, że zostaną sprzedane jako żony, zwłaszcza w krajach azjatyckich, lub zniewolone seksualnie przez grupy ekstremistów w Afryce, którzy traktują je jako trofea wojenne, które przynoszą na świat przyszłych bojowników.

Według raportu pięć najczęstszych problemów dotykających kobiety, zgłoszonych przez pierwsze 50 krajów w opublikowanym w styczniu przez Open Doors „Światowym Indeksie Prześladowań 2022”, to: przemoc seksualna, przymusowe małżeństwo, przemoc fizyczna i psychiczna oraz areszt domowy. Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej narażone na zagrożenia są kobiety w Afryce Subsaharyjskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, natomiast najtrudniejszą sytuację przeżywają mężczyźni w Ameryce Łacińskiej.

Konflikty, przestępstwa i kryzysy nasiliły konkretne prześladowania, jak na przykład podczas przejęcia władzy przez talibów w Afganistanie czy pandemii Covid-19. Władze i kontrola karteli narkotykowych i gangów przestępczych tworzy w niektórych regionach ciąg, nasilający prześladowania religijne chrześcijan poprzez przemoc na tle płciowym.

Według Open Doors, ponad 360 milionów chrześcijan na całym świecie doświadcza prześladowań za swoją wiarę. Organizacja została założona w 1955 roku i wspiera prześladowanych chrześcijan w ponad 70 krajach niezależnie od ich wyznania.

ts (KAI) / Wiedeń
 

« 1 »

reklama

reklama

reklama