Papież: dobro nie robi hałasu, ale buduje świat

„Kiedy poświęcamy czas, okazujemy troskę, ofiarujemy swoje kompetencje i służbę, poprawia się jakość życia społeczeństwa” – powiedział Papież podczas spotkania w przedstawicielami włoskiej Obrony Cywilnej. Witając ich, podkreślił wielkie zaangażowanie w pomoc osobom starszym i najsłabszym podczas pandemii oraz wsparcie okazane uchodźcom z Ukrainy, uciekającym przed bezsensowną wojną.

„Często przypominam sobie stare hiszpańskie powiedzenie: »Bóg zawsze przebacza, ludzie czasem przebaczają, natura nigdy nie przebacza». Zmiany klimatyczne naszych czasów spowodowały nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, które mają dramatyczne konsekwencje dla ludności cywilnej – podkreślił Papież. Skutki są katastrofalne dla ludzi, którzy tracą swoje domy z powodu powodzi, tornad, zaburzeń hydrogeologicznych. Ziemia woła! Kiedy podnosimy rękę, natura pokazuje swoje okrutne oblicze, a człowiek zostaje zmiażdżony i zmuszony do wykrzyczenia swojego strachu. Interwencja Obrony Cywilnej miała również zasadnicze znaczenie w przypadku trzęsień ziemi, świadcząc o jej powołaniu do ochrony osób dotkniętych takimi tragediami. Ochrona jest oznaką troski o terytorium, które zamieszkujemy: jesteśmy tam, aby ratować życie i wspierać społeczności. Jesteśmy wezwani do ochrony świata, a nie do jego plądrowania.“

Jako trzecią formę ochrony Ojciec Święty wymienił zapobieganie. Prewencję można osiągnąć poprzez zaangażowanie różnych stron odpowiedzialnych za administrowanie na danym terytorium. Należy kształtować sumienia, aby dobra przeznaczone dla wszystkich nie były marnowane lub przynosiły korzyści tylko nielicznym. Trzeba czuwać nad tym, aby zdarzenia niepożądane nie spowodowały nieodwracalnych katastrof w ludziach. W pozytywnym sensie ważne jest wychowanie do piękna, do pielęgnowania historii życia i tradycji, kultur i doświadczeń społecznych. W ten sposób stajemy się rzemieślnikami nadziei, tej cnoty, która jest odważna, która umie spojrzeć poza osobiste wygody, małe zabezpieczenia i kompensacje, które zawężają horyzont, aby otworzyć się na wielkie ideały, które czynią życie piękniejszym i godniejszym. Papież zaznaczył, że chronić to znaczy troszczyć się. Potrafimy to robić z czułością tylko wtedy, gdy uznamy, że najpierw sami jesteśmy otoczeni opieką. Bóg jest Ojcem, troszczy się o nas i ogarnia swoją miłością. Jeśli czujemy się przez Niego strzeżeni, uczymy się wielkodusznej opieki nad braćmi i siostrami oraz całym stworzeniem.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama