Papież: wiara powinna wyrażać się w języku kultury ludów

Papież Franciszek skierował przesłanie z okazji prezentacji francuskiego tłumaczenia dzieła „Papież Franciszek i Mszał Rzymski dla diecezji Zairu”, pod redakcją siostry Rity Mboshu Kongo, które jest ważnym wydarzeniem dla Kościoła w Demokratycznej Republice Konga. Wpisuje się ono w przygotowania do podróży Ojca Świętego do tego afrykańskiego kraju.

Franciszek stwierdza, że kongijski obrządek sprawowania Eucharystii jest owocem misyjnego przepowiadania Ewangelii pod afrykańskim niebem. Stanowi on wyraz mocnego przylgnięcia do wiary i tradycji apostolskiej, do wewnętrznej natury samej liturgii katolickiej oraz do afrykańskiego i kongijskiego geniuszu religijnego oraz dziedzictwa kulturowego.

Papież podkreśla, że „Mszał Rzymski dla diecezji Zairu” jest jedynym „inkulturowanym” Mszałem Rzymskim, zrodzonym z reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II. Jest owocem wieloletnich badań, doświadczeń na miejscu i owocnej współpracy między Stolicą Apostolską a Kościołem w Kongo.

Ojciec Święty zwraca uwagę, że mszał spełnił postawione przed nim cele: pozwala Kongijczykom modlić się w ich własnym języku, własnym ciałem i duszą, a także używać znanych im symboli. Franciszek określa kongijski obrządek celebracji Eucharystii jako wzór dla innych Kościołów, które poszukują odpowiedniego wyrazu liturgicznego, aby doprowadzić do dojrzałości owoce misyjnego przedsięwzięcia ewangelizacji kultur i inkulturacji Ewangelii.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao