Stolica Apostolska o niemieckiej drodze synodalnej: nie ma prawa do decyzji

Stolica Apostolska wydała deklarację na temat drogi synodalnej w Niemczech. „W celu zachowania wolności ludu Bożego i wykonywania posługi biskupiej okazuje się, że niezbędnym jest doprecyzowanie, iż droga synodalna w Niemczech nie ma uprawnień do zobowiązywania biskupów i wiernych, by przyjęli nową formę sprawowania władzy oraz nowe stanowiska w sprawie doktryny i moralności” – czytamy w wydanej po włosku i niemiecku oficjalnej deklaracji Stolicy Apostolskiej.

Watykan podkreśla, że niedopuszczalne jest ustanawianie nowych struktur urzędowych lub doktryn w diecezjach, zanim zostanie to uzgodnione na szczeblu Kościoła powszechnego, bo byłaby to rana dla komunii kościelnej i zagrażałoby to jedności Kościoła.

W dalszej części deklaracji przytoczono słowa papieża Franciszka z Listu do katolików w Niemczech z 2019 r., w którym podkreślił on, że tak jak Kościół powszechny żyje w Kościołach partykularnych, tak Kościoły partykularne żyją i rozwijają się w Kościele powszechnym. Jeśli zaś żyją w oderwaniu od całego ciała Kościoła, ulegają osłabieniu, gniją i umierają. Stąd potrzeba utrzymywania żywej i faktycznej komunii z całym Kościołem.

Stolica Apostolska wyraża więc nadzieję, że propozycje drogi synodalnej Kościołów partykularnych w Niemczech włączą się w proces synodalny, który przebiega dziś w Kościele powszechnym dla wzajemnego ubogacenia i świadectwa tej jedności, poprzez którą Kościół wyraża swą wierność Chrystusowi Panu.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama